Tillidsrepræsentant

Tillidsrepræsentanten vælges blandt kollegerne på en arbejdsplads. Tillidsrepræsentants opgave er først og fremmest at være medarbejdernes talerør i forhold til ledelsen på virksomheden. Samtidig har tillidsrepræsentanten en tæt kontakt til Fødevareforbundet NNF.

Tillidsrepræsentanten er altså et mellemled, der skal hjælpe kollegaerne i spørgsmål til både arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF.

Det er vigtigt, at tillidsrepræsentanten er så godt uddannet som muligt. Derfor afholder Fødevareforbundet NNF en rækker kurser for tillidsrepræsentanterne, hvor vi klæder dem på til at kunne løse opgaverne bedst muligt.

Det er vigtigt, at tillidsrepræsentanten får så meget opbakning som muligt fra medlemmerne af Fødevareforbundet NNF og kollegaerne på virksomheden.

Kollegaerne skal føle, at de altid kan gå til deres tillidsrepræsentant, hvis de har spørgsmål eller problemer på deres arbejdsplads.

Valgregler

Reglerne for valg af tillidsrepræsentant står i overenskomsten. I de fleste overenskomsterne er der et krav om, hvor længe man skal have været på et virksomhed for at kunne blive valgt som tillidsrepræsentant.

Overenskomsterne indeholder også regler for, hvor mange ansatte der skal være på en arbejdsplads, for at man kan vælge en tillidsrepræsentant.

Det er kun medlemmer af Fødevareforbundet NNF, der kan vælges som tillidsrepræsentant indenfor forbundets overenskomstområder.

Alle, der arbejder indenfor overenskomstområdet må stemme til valget af tillidsrepræsentant.

Arbejdsledere må ikke deltage i valget, og må heller ikke forsøge at påvirke valget på nogen måde.

På de virksomheder, der har en faglig klub, er reglerne for valg af tillidsrepræsentant ofte beskrevet i klublovene.

Hvis man på en virksomhed ønsker at få valgt en tillidsrepræsentant, kan man altid få hjælp fra den lokale afdeling af Fødevareforbundet NNF.

Anmeldelse af valg

Når der er valgt en ny tillidsrepræsentant på en virksomhed, skal dette meddeles hurtigst muligt til den lokale afdeling af Fødevareforbundet NNF. Forbundet orienterer herefter arbejdsgiveren skriftligt om valget.

Hvis der ikke i forvejen er valgt en tillidsrepræsentant på en virksomhed, kan du læse mere detaljeret om, hvordan valg af tillidspræsentant kan foregår under Førstegangsvalg af tillidsrepræsentant

Beskyttelse af tillidsrepræsentanter

Tillidsrepræsentanter er beskyttet mod afskedigelse og forringelse af arbejdsforhold.

Det betyder, at en afskedigelse af en tillidsrepræsentant skal begrundes i 'tvingende årsager', og at arbejdsgiveren har pligt til at give tillidsrepræsentanten et længere opsigelsesvarsel end de andre ansatte.