Medarbejderrepræsentant i A/S bestyrelse

Hvis en A/S virksomhed i de sidste 3 år i gennemsnit har beskæftiget mindst 35 medarbejdere, kan følgende fremsætte krav om repræsentation i bestyrelsen:

  • Flertal af medarbejderne i samarbejdsudvalget.
  • Faglige organisationer i virksomheden som repræsenterer mindst 1/10 af selskabets medarbejdere.
  • 1/10 af selskabets medarbejdere.

Hvis kravet rejses skal der:

  • Senest 6 uger efter være nedsat et valgudvalg
  • Senest yderlige 4 uger efter afholdes en skriftlig/hemmelig JA/NEJ-afstemning.
  • Mere end 50% skal stemme JA, og resultatet meddeles hurtigst muligt. Hvis JA skal der afholdes valg af medarbejderrepræsentanter senest 6 måneder efter fremsættelsen af krav.

Du kan få mere at vide af din tillidsrepræsentant eller i din lokale afdeling af Fødevareforbundet NNF.