Førstegangsvalg af tillidsrepræsentant

Her kan du læse om, hvordan valg af tillidsrepræsentant kan foregå på virksomheder, der ikke i forvejen har en tillidsrepræsentant.

Generel procedure

Hvis medlemmer af Fødevareforbundet NNF ønsker at få valgt en tillidsrepræsentant på en virksomhed, kan man få hjælp af en repræsentant fra afdelingen.

Man kan eksempelvis indkalde til et kort fyraftensmøde, hvor afdelingsrepræsentanten orienterer om ønsket om valg af tillidsrepræsentant.

Ved dette møde kan det afgøres, hvem der skal stå for valget (her kan afdelingsrepræsentanten træde til som uvildig) og hvem, der er stemmetællere. Disse kan ikke selv stille op til valget.

Orientering om valg opsættes på tavle i kantine, pauserum eller lignende. Af opslaget skal det tydeligt fremgå, hvilken afdeling valget gælder. Opslaget skal hænge i 14 dage.

Herefter opsættes en liste med kandidater, og en uge efter foretages valget.

Alle, der arbejder indenfor overenskomstområdet kan deltage i valgte.

Ledere kan ikke deltage i valget, og må ikke på nogen måde forsøge at påvirke valget.

Afstemningsprocedure

Stemmesedler med kandidatnavne udleveres til alle, der er på arbejde, den annoncerede dag.

Det er kun de kolleger, der er til stede, der kan stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt (dog kan eventuelle Klublove fastlægge andre regler).

Man kan få udskrevet en liste over ansatte i virksomheden, og efterhånden som stemmesedler afleveres, krydser man af på listen. Antal udleverede stemmesedler skal noteres.

Stemmesedlerne afleveres i en forseglet boks (fx papkasse) lavet til formålet.

Når afstemningen er slut, er det stemmetællerne, der åbner boksen og tæller stemmerne op. Herefter opsætter stemmetællerne opslag med valgets resultat.

I nogle overenskomster er det præciseret, om valget af tillidsrepræsentant afgøres ved almindelig flertal eller ved en bestemt procent-del af de afgivne stemmer. Er dette tilfældet, skal det overholdes.

Resultatet af valget meddeles skriftligt til virksomheden samt til afdelingen, så valget bliver registreret.

Afdelingen videresender meddelelsen til forbundet, som godkender valget og orienterer arbejdsgiverorganisationen. Valget er gyldigt i det øjeblik, det er meddelt virksomheden.