Medlem af samarbejdsudvalget (SU)

På mange arbejdspladser har man samarbejdsudvalg (SU). Et samarbejdsudvalg er et udvalg, hvor de ansatte vælger halvdelen af medlemmerne og ledelsen den anden halvdel.

Der skal oprettes samarbejdsudvalg (SU) på virksomheder med mere end 35 ansatte, hvis enten arbejdsgiveren eller et flertal af de ansatte foreslår det. Det er bestemt i samarbejdsaftalen.

Samarbejdsudvalget er arbejdspladsens forum for samarbejde mellem de ansatte og ledelsen, som er ligevægtigt repræsenteret.

I samarbejdsudvalget kan forhandles og aftales retningslinjer for stort set alle væsentlige områder på arbejdspladsen. De nærmere regler for oprettelse af samarbejdsudvalg, fremgår af de enkelte aftaler.

Igennem samarbejdsudvalget skal de ansatte have medbestemmelse på tilrettelæggelsen af arbejdsforhold og personalepolitik, medindflydelse på tilrettelæggelse af produktionen og eventuelle større omlægninger, informeres om økonomien og f.eks. forhold omkring indførelse af ny teknologi.

Aftalen mellem staten, kommunerne, DA og LO har et tillæg om ligebehandling af mænd og kvinder.

Samarbejdsudvalget består af to grupper:

Gruppe A

Repræsenterer den ansvarlige virksomhedsledelse og ledende funktionærer. Medlemmerne udpeges af ledelsen.

Gruppe B

Repræsenterer de øvrige ansatte.

Tillidsrepræsentanter er på forhånd sikret en plads i SU. Er der flere tillidsrepræsentanter, end gruppe B har pladser til i SU, foretages der valg mellem tillidsrepræsentanterne. Fællestillidsrepræsentanten er på forhånd sikret en plads.

Skal der vælges flere medlemmer til gruppe B, end der er tillidsrepræsentanter, skal de vælges blandt de øvrige ansatte.

SU-repræsentanterne vælges for to år ad gangen efter samme regler, som gælder for valg af tillidsrepræsentant inden for de forskellige overenskomster.

For eksempel indeholder de fleste et krav om, hvor længe man skal have været ansat, før man kan blive valgt.

Hvis du er i tvivl om valgreglerne, kan du spørge din tillidsrepræsentant eller din lokale afdeling.

Samarbejdsudvalgets størrelse

  • Ved 35-50 ansatte: 2 fra gruppe A og 2 fra gruppe B.
  • Ved 51-100 ansatte: 3 fra gruppe A og 3 fra gruppe B.
  • Ved 101-200 ansatte: 4 fra gruppe A og 4 fra gruppe B.
  • Ved 201-500 ansatte: 5 fra gruppe A og 5 fra gruppe B.
  • Ved over 500 ansatte: 6 fra gruppe A og 6 fra gruppe B.

I virksomheder med over 1000 ansatte kan antallet af repræsentanter øges efter aftale.

Beskyttelse af SU-repræsentanter

SU-repræsentanter, som ikke er tillidsrepræsentanter, har seks ugers opsigelsesvarsel oven i det normale varsel i overenskomsten.

Det længere varsel kan dog højst svare til opsigelsesvarslet for en tillidsrepræsentant inden for den samme faggruppe.

Anmeldelse af valg

Valget skal anmeldes til den lokale afdeling af Fødevareforbundet NNF.