Medlemsinfo

Ulæst post kan koste dit medlemskab

Fødevareforbundet NNF’s a-kasse sletter medlemmer hver eneste måned, fordi de ikke har reageret på digital post modtaget via ’Min side’ på nnf.dk.

Siden april 2022 er al skriftlig kommunikation mellem Fødevareforbundet NNF’s a-kasse og medlemmerne foregået via ’Min side’ på nnf.dk. Desværre sker det ofte, at medlemmer ikke læser den post, de modtager. I værste fald kan det koste medlemskabet.

- Vi må desværre hver eneste måned slette medlemmer af a-kassen, fordi de ikke har læst og reageret på post fra os, siger Marie Beck Jensen, der er forsikringschef og leder af a-kassen.

Situationen opstår, når medlemmer kommer bagud med betalingen og ikke reagerer på de rykkere og slettebreve, de får tilsendt. Og det hænder desværre oftere, end man skulle tro. Der er nemlig mange måder, man kan komme bagud med kontingentet på uden selv at vide det. Se eksempler nederst på siden.

Vi må desværre hver eneste måned slette medlemmer af a-kassen, fordi de ikke har læst og reageret på post fra os.
- Marie Beck Jensen, forsikringschef i Fødevareforbundet NNF's a-kasse

Konsekvensen bliver, at medlemmer slettes af a-kassen, fordi alle a-kasser er underlagt stram lovgivning. Lovgivningen siger fuldstændig klart, hvornår medlemmerne skal modtage en rykker, hvad betalingsfristen er, og hvornår medlemskabet skal slettes, hvis de ikke betaler.

- Når vi har sendt en rykker, og medlemmerne ikke reagerer inden for fristen, skal vi ifølge loven slette deres medlemskab, også selvom de kun skylder en enkelt måneds kontingent og måske slet ikke selv er klar over det, siger Marie Beck Jensen.

Opdater dine kontaktoplysninger

En af hovedårsagerne til, at mange ikke får læst deres post, er, at Fødevareforbundet NNF ofte mangler opdaterede kontaktoplysninger på medlemmerne. Dermed kan fagforeningen og a-kassen ikke sende notifikationer om, at der er ny post på ’Min side’.

Når vi har sendt en rykker, og medlemmerne ikke reagerer inden for fristen, skal vi ifølge loven slette deres medlemskab.
- Marie Beck Jensen, forsikringschef i Fødevareforbundet NNF's a-kasse

- Vi forventer ikke, at alle medlemmer logger ind på nnf.dk regelmæssigt for at tjekke, om der er post fra os. Derfor sender vi en sms eller en e-mail, når der er noget, som medlemmerne bør læse. Det hjælper dog desværre ikke noget, hvis vi ikke har korrekte kontaktoplysninger, siget Marie Beck Jensen.

Fødevareforbundet NNF kan kun få medlemmernes private kontaktoplysninger, hvis de selv udleverer dem. Marie Beck Jensen opfordrer derfor alle medlemmer til at logge ind på ’Min side’ og opdatere deres e-mail og mobiltelefonnummer.

Se, hvordan du logger ind og ændrer dine kontaktoplysninger i videoen her:

Artiklen fortsætter under videoen.

SÅDAN KAN ULÆST POST KOSTE MEDLEMSKABET

Her er to eksempler på, hvordan du kan ende med at få slettet dit medlemskab af a-kassen:

Carina arbejder i pakkeriet på et slagteri, og hendes kontingent til fagforening og a-kasse indbetales via lønnen. Det er derfor ikke noget, hun tænker over til daglig.

Efter hun bliver mor, holder hun sine 14 ugers betalt barsel og derefter yderligere 18 uger på barselsdagpenge. Da hun ikke får udbetalt løn i de sidste 18 uger, trækkes der heller ikke kontingent til fagforening og a-kasse. Det skal hun selv sørge for at betale, men det er hun ikke opmærksom på.

Fødevareforbundet NNF sender Carina en opkrævning på det skyldige beløb med almindelig brevpost. Da Carina ikke betaler opkrævningen, sender Fødevareforbundet NNF hende en rykker på det skyldige beløb via ’Min post’ under ’Min side’. Der bliver også forsøgt at sende påmindelser til hende på både sms og e-mail, men Carina har skiftet både telefonnummer og mail for nylig, og hun ser ikke påmindelserne.

Da Carina ikke betaler opkrævningen og heller ikke reagerer på rykkeren inden for lovens tidsfrist, slettes hun som medlem af a-kassen.

Erik er bager og hans kontingent til fagforening og a-kasse betales via betalingsservice. En måned er Eriks konto dog i bund på grund af nogle uforudsete udgifter. Der er for få penge på kontoen, og pengene til kontingent bliver derfor ikke trukket. Erik opdager det ikke, og måneden efter er der igen penge nok på kontoen, og kontingentet betales som normalt. Nu skylder Erik dog en måneds kontingent uden at vide det.

Han modtager en opkrævning på det skyldige beløb via almindelig brevpost. Da han ikke betaler, modtager han en rykker i ’Min post’ under ’Min side’ på nnf.dk. Han modtager samtidig sms’er om, at der er ny post til ham på ’Min side’, men han er usikker på, hvad ’Min side’ er og slår det hen.

Da Erik ikke svarer på rykkeren inden for lovgivningens betalingsfrist, slettes Erik som medlem af a-kassen.