Foto af Simon Johnsen
Medlemsinfo

Karina er med til at forme fremtidens Fødevareforbundet NNF

“Arbejdsmarkedet ændrer sig hele tiden. Når jeg er på kongressen, er jeg med til at sætte mit præg på forandringerne," siger arbejdsmiljørepræsentant Karina Høgh, som for tredje gang er delegeret til Fødevareforbundet NNF’s kongres.
Få artiklen læst op
0:00

Den 23. til 26. september holder Fødevareforbundet NNF sin 11. ordinære kongres. Her bliver linjerne for de næste års arbejde fastlagt. Kongressen er forbundets øverste myndighed og består af medlemmer, der er valgt i de seks lokale afdelinger - de kaldes også "delegerede". For arbejdsmiljørepræsentant Karina Høgh er det tredje gang, hun er med til kongres som delegeret.

Det er tredje gang, du er delegeret til Fødevareforbundet NNF’s kongres. Hvorfor?

Arbejdsmarkedet ændrer sig hele tiden. Når jeg er med på kongressen, er jeg med til at sætte mit præg på forandringerne. Jeg synes, jeg gør en forskel for mine kolleger, fordi jeg er med til at lave de ændringer. Sidste gang forsvandt vores gruppelivsforsikring. Denne her gang har jeg tænkt på andre forsikringer, fx kunne det være godt at få en tandforsikring.

Hvad siger dine kolleger til, at du skal med på kongressen? 

Når mine kolleger spørger mig, hvad kongressen går ud på, så siger jeg, at det er en kæmpe oplevelse. Jeg glæder mig helt enormt. I hverdagen stiller mine kolleger en del spørgsmål til beslutninger, der er truffet på kongressen. Det er rart, at jeg så har hørt argumenterne for og imod, og at jeg for eksempel ved, hvorfor afdelingen i Nordjylland stemte på én måde og afdelingen på Sjælland og Øerne på en anden. 

Hvad giver det dig fagligt at være på kongressen?

I vores branche er der stor udskiftning, og på kongressen kan jeg tale med tillidsfolk fra andre fabrikker. Der sker forandringer alle steder, og det er rart at tale om. Jeg kommer hjem med rygsækken fuld af viden. Jeg har det sådan, at når jeg har sagt ja til at være i et tillidshverv, så forventes der også noget af mig. Jeg skal gøre mit bedste.