Foto af Rune Evensen
Nyhed

Fødevareforbundet NNF’s 12. ordinære kongres bliver i 2025

Forbundets næste ordinære kongres bliver i 2025. Det står fast, efter kongressen besluttede at fastholde en kongresperiode på fire år. Der var ellers stillet forslag om en treårig kongresperiode.

I efteråret 2025 afholder Fødevareforbundet NNF sin 12. ordinære kongres. Det står klart, efter kongressen lørdag den 25. september forkastede et forslag om, at forbundets næste kongres skulle afholdes i 2024.

Ifølge Fødevareforbundet NNF’s love er en kongresperiode på fire år. Oprindeligt skulle Fødevareforbundet NNF derfor have afholdt sin 11. ordinære kongres i oktober 2020, men på grund af corona besluttede forbundets hovedbestyrelse at udskyde kongressen til 2021.

I Fødevareforbundet NNF Sjælland og Øerne synes vi, at vi skal prøve os selv af med en kongresperiode på tre år for at se, om det kan give en anden dynamik i organisationen.
- Henrik Tonnesen, afdelingsformand Fødevareforbundet NNF Sjælland og Øerne

Ifølge lovene skulle forbundets 12. ordinære kongres derfor afholdes om fire år i 2025, men den lokale afdeling Fødevareforbundet NNF Sjælland og Øerne havde stillet forslag om, at den næste kongres skulle afholdes allerede i september/oktober 2024.

– Den nuværende kongresperiode er fem år. I Fødevareforbundet NNF Sjælland og Øerne synes vi, at vi skal prøve os selv af med en kongresperiode på tre år for at se, om det kan give en anden dynamik i organisationen, sagde afdelingsformand Henrik Tonnesen og fortsatte:

– Det ligger ikke i forslaget, at forbundet skal holde kongres hvert tredje år. Forslaget går ud på, at vi gør det den her gang for at se, om det er noget, vi skal gøre fremadrettet.

Hvis forslaget skulle vedtages, krævede det et flertal på 60 procent. Det betød, at 165 af de delegerede skulle stemme ja til forslaget, men efter alle stemmer var afgivet, stod det klart, at kun 144 havde stemt ja. Derudover havde 126 stemt nej. Fødevareforbundet NNF’s 12. ordinære kongres bliver derfor i 2025.