Foto af Rune Evensen
Nyhed

Ekstraordinær kongres konfirmerer seks afdelinger

Et stort flertal har på Fødevareforbundet NNF’s ekstraordinære kongres besluttet, at forbundet fortsat skal have seks lokalafdelinger.
Få artiklen læst op
0:00

Der var bred enighed blandt de delegerede ved Fødevareforbundet NNF's ekstraordinære kongres i Aalborg om, at forbundet skal fastholde de nuværende seks afdelinger rundt om i landet.

Beslutningen omgør en kongresbeslutning fra oktober 2016.

Her besluttede forbundet, på sin seneste ordinære kongres, at antallet af afdelinger skulle reduceres fra seks til fire i løbet kongresperioden 2016 til 2020.

Men i de senere år har afdelingernes strategiske rolle ændret sig samtidig med, at forbundets økonomiske fundament er blevet styrket efter salget af forbundets ALKA-aktier.

Forbundets situationen er en anden

Dermed er grundlaget for at foretage en reducering i antallet af afdelinger ændret.

Det slog forbundsformand Ole Wehlast fast i sin tale til den ekstraordinære kongres:

- Vi har aldrig tidligere stået i en situation, hvor forbundets hovedbestyrelse har haft behov for at indkalde til ekstraordinær kongres for at få omgjort en beslutning. Men Fødevareforbundet NNF har heller aldrig i løbet af en enkelt kongresperiode oplevet så gennemgribende forandringer af selve det fundament, beslutningerne er blevet truffet på.

I forlængelse af beslutningen om at fastholde seks afdelinger, besluttede den ekstraordinære kongres også, at der fremadrettet skal være 300 delegerede, når Fødevareforbundet NNF afholder kongres.

Så når forbundet mødes til ordinær kongres torsdag den 23. september, vil det altså blive med 300 delegerede i salen.

Kongressen bliver streamet, så man kan følge med på kongres.nnf.dk fra den 23. til 26. september 2021