Foto af Lisette Riis Hansen
Videoartikel

Fødevareforbundet NNF Østjylland genvælger formand og sætter fokus på lange dyretransporter

Smågrisetransporter, dyrevelfærd og danske arbejdspladser var det helt store tema ved Fødevareforbundet NNF Østjyllands generalforsamling lørdag den 9. marts, hvor Flemming Hansen blev genvalgt som formand. Se kort videosammendrag.

Fremtiden for de danske slagterier ser dyster ud, hvis der ikke gøres op med den enorme eksport af levende grise til lande syd for os. Det var en af de central pointer, da afdelingsformand Flemming Hansen aflagde bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen i Fødevareforbundet NNF Østjylland lørdag den 9. marts.

- Vi har sikkert ikke set den sidste lukning endnu og kan se frem til yderlige tab af arbejdspladser, med andre ord en slagtebranche i knæ, sagde han.

Se et video sammendrag af generalforsamlingens væsentligste begivenheder øverst i artiklen.

Der var 59 deltagere samlet til en vellykket generalforsamling, der blev afholdt på Scandic Opus i Horsens. Særlig gæst var europaparlamentariker Niels Fuglsang fra Socialdemokratiet, der netop har et stop for de lange dyretransporter som mærkesag.

Niels Fuglsang slog i sit oplæg fast, at dyretransporterne skal stoppes både for dyrenes og de danske arbejdspladsers skyld. Han vil kæmpe for en grænse på otte timers transport.

I bestyrelses beretning satte Flemming Hansen blandt andet også fokus på en kommende CO2-afgift på landbruget, forbundets forhold til regeringen og sammenlægningen af Fødevareforbundet NNF’s a-kasse med Din Faglige A-kasse ved årets udgang.

Afdelingsformanden var på valg og blev genvalgt uden modkandidater for de næste fire år.

Det blev også besluttet at udvide afdelingsbestyrelsen med to personer, da man giver en permanent plads til en repræsentant fra Fødevareforbundet NNF Ungdom.

- Vi vil gerne have tilknyttet ungdommen, så de bliver en naturlig del af vores bestyrelse, siger Flemming Hansen.

RESULTATER AF PERSONVALG

Afdelingsformand Flemming Hansen blev genvalgt uden modkandidater.

Valgt eller genvalgt til afdelingsbestyrelsen:

  • Lotte Mosegaard Christensen, DC Thorning
  • Karsten Jensen, COOP
  • Henrik Redmond, DC Vejle
  • Morten Rasmussen, Carletti
  • Andy Hjort, Lantmännen, Hatting
  • En ungdomsrepræsentant (vælges på ungdommens generalforsamling)

Valgt til revisor og revisorsuppleant:

Revisor for 2 år: Frank Bech Vestergaard, Danish Crown Horsens

Revisor for 1 år: Søren A. Larsen, Delika Aarhus

Suppleant for 1 år: Jytte Willumsen, Kelsen