Foto af Rune Evensen
Det ku' ske for dig

Fejl i fritvalg: Thomas og kollegaerne manglede penge

Et løntjek bekræftede tillidsrepræsentant Thomas Hansens mistanke om, at der var fejl i beregningen af kollegaernes fritvalgskonto. Det er et udbredt problem, og derfor er det en god idé at få tjekket sin lønseddel.

Der manglede nogle penge. Det var tillidsrepræsentant Thomas Hansen og arbejdsmiljørepræsentant René Sørensen fra Atria overbevist om, og de fik bekræftet mistanken, da kollegaernes lønsedler blev tjekket af Fødevareforbundet NNF.

– Der var en fejl i beregningen af vores fritvalg, for der var ikke beregnet hverken pension eller søgnehelligdagstillæg af beløbet, siger Thomas Hansen.

Han besluttede derfor at sende en mail til virksomhedens eksterne lønfirma og Atrias bogholderi, hvor han gjorde opmærksom på fejlen og de manglende penge. Kort efter kom der et overraskende svar.

Forbundet har fundet fejl for over fire millioner kroner

Medlemmerne af Fødevareforbundet NNF hos Atria optjente i 2023 9,20% af deres løn til deres fritvalgskonto, som de kan bruge på frihed, løn eller pension. Vælger de at bruge fritvalg på frihed eller løn, skal der beregnes søgnehelligdagstillæg og pension af pengene.

Det fremgår tydeligt i den fødevareindustrielle overenskomst mellem DI og Fødevareforbundet NNF, som Atria er omfattet af:

”Når medarbejderen vælger fritvalg som løn eller frihed, skal der beregnes feriepenge, søgnehelligdagstillæg og pension af beløbet”.

– Når Atrias lønfirma ikke gjorde det, fik vores medlemmer på Atria ikke den løn, der er aftalt i overenskomsten, siger Anette S. Larsen, der er forhandlingssekretær i Fødevareforbundet NNF.

Det er et udbredt problem, og selv om det sjældent sker i ond mening, så opfordrer vi altid vores medlemmer til at tjekke deres lønsedler.
- Anette S. Larsen, forhandlingssekretær i Fødevareforbundet NNF

Den fejl er Atria ikke den eneste virksomhed, der er kommet til at begå. Siden 2018 har Fødevareforbundet NNF hjulpet medlemmer på adskillige virksomheder med at inkassere over fire millioner kroner, fordi medlemmerne ikke havde fået beregnet feriepenge, søgnehelligdagstillæg og pension af deres fritvalgskonto.

– Det er et udbredt problem, og selv om det ikke sker i ond mening, så opfordrer vi altid vores medlemmer til at tjekke deres lønsedler eller få lavet et løntjek hos os, siger Anette S. Larsen.

Artiklen fortsætter under boksen.

FAKTABOKS: FÆRRE PENGE AT HOLDE FRI OG FERIE FOR

Jens er fødevarearbejder og omfattet af den fødevareindustrielle overenskomst. Han arbejder 37 timer om ugen og får 160 kroner i timen. Det giver Jens en løn på:

5.920 kroner om ugen.

Derudover fik han i 2024 ifølge overenskomsten, hvad der svarer til 11,25% af sin løn indbetalt til sin fritvalgskonto. Det betyder, at Jens opsparer:

666,00 kroner på sin fritvalgskonto om ugen.

Af de 666,00 kroner skal der beregnes søgnehelligdagstillæg, feriepenge og pension, som skal sættes ind på Jens's søgnehelligdagsopsparing, feriepengeopsparing og pensionsopsparing.

Søgnehelligdagstillæg 3,5% 23,31 kr./uge
Feriepenge 12,50% 83,25 kr./uge
Pension 10% 77,26 kr./uge

Det er små beløb, men på ét år kan det løbe op i omkring 3.400,00 kroner i pension og 3.663,00 kroner i feriepenge. Konsekvensen bliver, at Jens får færre penge ind på sin søgnehelligdagsopsparing, feriepengeopsparing og pensionsopsparing.

Han har stadig ret til at holde 25 feriedage som alle andre lønmodtagere, men fordi beløbet på hans feriepengeopsparing er mindre, er der færre penge at fordele ud over de 25 dage. Det bliver derfor dyrere for ham at holde ferie. Det samme gælder for søgnehelligdage.

Atria var på sagen

Da Thomas fik svar på sin mail, kom det bag på ham. Det viste sig nemlig, at han ikke var den eneste, der havde opdaget fejlen i beregningen af medarbejdernes fritvalg. Det havde Atria også.

Jeg fik et rigtig positivt svar om, at de faktisk godt var klar over fejlen og havde planlagt en korrektion ved den næste lønkørsel. Vi var helt enige om, hvad korrektionen skulle være, og de ville sende beregningerne til mig, så jeg kunne tjekke, hvor meget hver enkelt kollega skulle have efterbetalt, siger Thomas Hansen.

Jeg var glad for, at de også selv havde opdaget det. Vi har generelt et virkelig godt samarbejde.
- Thomas Hansen, tillidsrepræsentant hos Atria

Kort efter fik hver kollega en efterbetaling på omkring 600-700 kroner. Beløbet kunne have vokset sig meget større med tiden, hvis ikke Thomas og Atria havde opdaget fejlen så hurtigt.

– Jeg var glad for, at de også selv havde opdaget det. Vi har generelt et virkelig godt samarbejde, og når jeg henvender mig til bogholderiet, økonomichefen eller vores eksterne lønfirma, er der hurtig respons, der bliver kigget på tingene og rettet til, hvis der er behov for det. Det kører bare rigtig godt.

Men sagen stoppede ikke dér. På kollegaernes opfordring fik Thomas sammen med samarbejdsudvalget arrangeret, at Atrias eksterne lønfirma kom ud på virksomheden og gennemgik, hvordan lønberegningen foregår, og hvordan kollegaerne selv kan se, om der er nogle fejl på lønsedlen.

– Det var et super godt initiativ, og jeg tror, at det har givet mange en større forståelse af, hvordan lønnen er beregnet.

Kontakt din tillidsrepræsentant eller Fødevareforbundet NNF

Er du i tvivl, om du får den rigtige løn, så kontakt din tillidsrepræsentant. Er der ikke en tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, så kontakt Fødevareforbundet NNF på tlf.: 38 18 72 72.