Foto af PensionDanmark
Medlemsinfo

Pensionsselskaber begrænsede tab i svært investeringsår

2022 blev et meget dramatisk år på de finansielle markeder, og udviklingen ramte alle pensionsselskaber. PensionDanmark og Industriens Pension kom dog igennem året med branchens mindste tab. Selskaberne har samtidig solide langsigtede afkast i branchens top.

2022 blev et år, der vil gå over i verdenshistorien. Rusland udløste en krig i Europa, hvilket blev katalysator for flere samtidige kriser, der prægede de finansielle markeder året igennem.

Udviklingen afspejlede sig uundgåeligt i afkastene af danskernes pensioner i takt med, at hverdagen blev præget af stigende renter, heftig inflation og høje energipriser.

For medlemmer med pension i PensionDanmark og Industriens Pension sluttede 2022 med begrænsede tab. Medlemmer på 45 år fik afkast på mellem -6 og -7 procent, mens medlemmer på 70 år fik afkast på mellem -3 og -4 procent.

Det er aldrig rart, men vi er glade for, at vi med en langsigtet og dedikeret investeringsstrategi har kunnet begrænse tabene.
- Torben Möger Pedersen, adm. direktør i PensionDanmark

Selv om afkastene var negative i 2022, er PensionDanmark og Industriens Pension de to selskaber med de mindste tab blandt alle de danske pensionsselskaber. Det viser sammenligninger fra de uafhængige analysehuse, som analyserer branchen. 

Solide resultater på den lange bane

Set over både de seneste fem og ti år har Industriens Pension og PensionDanmark ligeledes afkast i branchens top. Her er der fortsat solide positive afkast i begge selskaber.

Vi er naturligvis rigtig ærgerlige over et år med negativt afkast – også selv om vi har et af de mindste tab i branchen.
- Laila Mortensen, adm. direktør i Industriens Pension

Medlemmer på 45 år har fx fået gennemsnitlige afkast på omkring 6 procent årligt i de to selskaber, mens de årlige afkast ligger endnu højere set over fx 7 og 10 år.

”Enkeltstående år med negative afkast er et vilkår, når man investerer. Det er aldrig rart, men vi er glade for, at vi med en langsigtet og dedikeret investeringsstrategi har kunnet begrænse tabene for vores medlemmer, så de fortsat har pæne flerårige forrentninger af deres pensioner,” siger adm. direktør i PensionDanmark, Torben Möger Pedersen.

I Industriens Pension fastslår adm. direktør, Laila Mortensen, ligeledes, at det uundgåeligt rammer store investorer verden over, når både aktier og obligationer falder så markant, som det var tilfældet i 2022.

”Vi er naturligvis rigtig ærgerlige over et år med negativt afkast – også selv om vi har et af de mindste tab i branchen. Men undervejs i et langt opsparingsforløb kommer der uundgåeligt urolige markeder,” siger adm. direktør, Laila Mortensen.

Investeringer i vedvarende energi trak op

De beherskede minusser skyldes vellykkede investeringsstrategier hos både Industriens Pension og PensionDanmark, der begge har spredt risikoen meget, så man også har store investeringer i mange andre investeringstyper end blot aktier og obligationer.

Selskaberne har nemlig også investeret relativt tungt i fx vindmølleparker, solcelleparker, biogasanlæg og andet, der generelt har trukket afkastet i den rigtige retning i 2022.