Nyhed

Danish Crown vil være verdensmester i bæredygtigt kød

Slagterikoncernen vil halvere udledningen af klimagasser pr. produceret kilo svinekød inden 2030. I 2050 skal udledningen være i nul. Det bliver positivt modtaget i Fødevareforbundet NNF, som mener, der skal satses hårdt på klimarigtige løsninger.

Danish Crown vil være verdens mest bæredygtige og succesfulde kødproducent i 2030. Sådan lyder målet i den bæredygtighedsstrategi, som koncernen præsenterede fredag den 8. marts.

- Jeg anerkender, at produktionen af kød udgør et problem for klodens klima, og hvis vi kører videre som hidtil, vil problemet kun vokse, siger Jais Valeur, adm. Direktør i Danish Crown til Finans.dk.

Derfor har Danish Crown har sat sig et ambitiøst mål for fremtidens produktion: Den totale udledning af klimagasser pr. produceret kilo svinekød skal halveres i perioden 2005 til 2030. Beregningerne omfatter både udledningen på landbrugsbedrifterne, på slagterierne og i forbindelse med transporten.

Men ambitionerne stopper ikke i 2030. Danish Crowns vision er at bringe udledningen ned til nul inden 2050.

Vende klimadiskussionen fra en trussel til en mulighed

Danish Crown har allerede tilbagelagt et stykke af vejen, da udledningen er reduceret med 25 pct. fra 2005 til 2016. Som et første skridt imod at nå målet om 50 pct. reduktion i 2030, vil alle de landmænd som leverer, til Danish Crown skulle klimacertificeres og forpligtige sig til at reducere udledningen af CO2.

Danish Crowns udspil bliver godt modtaget af forbundsformand i Fødevareforbundet NNF, Ole Wehlast:

- Det glæder mig, at Danish Crown og de danske landmænd nu viser vejen til, hvordan den danske fødevaresektor kan bidrage til at nedbringe udledningen af CO2, siger Ole Wehlast og fortsætter:

- Der er mange, der mener, at vi skal redde klimaet ved at lukke den danske kødproduktion ned. Det er jeg helt uenig i. For hvis vi lukker en svinestald eller et mejeri i Danmark, åbner der bare et nyt i Ukraine eller Brasilien, og deres svin og køer udleder væsentlig mere CO2 end de danske. I stedet skal vi skal satse hårdt på at være det land, der udvikler de klimarigtige løsninger. Med den tilgang kan vi vende klimadiskussionen fra trussel til at være en mulighed for at skabe nye arbejdspladser.

Medarbejderne er også tænkt ind i strategien

Danish Crowns bæredygtighedsstrategi bygger på FN's verdensmål og indeholder også ambitioner for bedre og sikre arbejdspladser og uddannelse af medarbejderne.

Det glæder Ole Wehlast:

- Det er positivt, at Danish Crown også fokuserer på deres rolle som arbejdsgiver, og at vores medlemmer ude på slagterierne bliver tænkt ind som en del af strategien. En udvikling af arbejdspladsen skal gå hånd i hånd med efteruddannelse af medarbejderne, hvis vi skal møde fremtidens udfordringer - både når de gælder klima og nedslidning, siger Ole Wehlast, som ser frem til at arbejde sammen med Danish Crown om at gøre visionerne til virkelighed.