Fødevareforbundet NNF's klageråd og mæglingsmand

Hvis du ikke mener, at du har fået en korrekt behandling af din sag i en afdeling eller i forbundet, har du mulighed for at klage til forbundets uvildige klageråd.

Når klagerådets sekretariat har modtaget din klage vil du får en bekræftelse på modtagelsen, og din klage vil herefter blive sendt til den, du har klaget over. Vedkommende har nu mulighed for at komme med en udtalelse.

Klagen og udtalelsen videresendes til klagerådets medlemmer, og sagen vil blive behandlet på det førstkommende møde, hvor klagerådet træffer deres afgørelse. Hvis klagerådet ikke kan blive enige om en afgørelse, bliver sagen sendt videre til afgørelse hos mæglingsmanden.

Du får naturligvis besked, når din klage er blevet behandlet, og både du og den, du klager over, har mulighed for at indbringe afgørelsen for mæglingsmanden, hvis den ikke er behandlet tidligere af mæglingsmanden.

Forretningsorden

Du kan læse forretningsordenen for klagerådet her

Beretning

Læs klagerådets beretning for 2013-2014 her

Læs klagerådets beretning for 2014 - 2017 her

Indsend en klage

Du klager ved hjælp af dette skema.

Skemaet og yderligere dokumentation/bilag som Fødevareforbundet NNF bør modtage i forbindelse med din klage, skal sendes til klageraadet@nnf.dk.

Du kan også sende det til følgende adresse:

Fødevareforbundet NNF
Att. Klagerådet
Molestien 7
2450 København SV