Kodeks for adfærd

Fødevareforbundet NNF bygger på ordentlighed og respekt. I Fødevareforbundet NNF lægger vi vægt på, at alle opfører sig ordentligt og møder hinanden med respekt. Forbundets hovedbestyrelse har derfor vedtaget et kodeks for adfærd, som alle politisk valgte og tillidsrepræsentanter er omfattet af. Kodekset beskriver desuden, hvordan man anmelder krænkende adfærd, samt hvordan sådanne anmeldelser behandles.

Klik på billedet læs Fødevareforbundet NNF's adfærdskodeks for politisk valgte og tillidsvalgte

Klik her og læs den fulde udgave af Adfærdskodeks for politisk valgte og tillidsvalgte

Anmeldelse af overtrædelse af kodeks for adfærd

Hvis du oplever, at en politisk valgt eller en tillidsvalgt overtræder kodeks for adfærd, kan du anmelde overtrædelsen gennem vores whistleblowerordning. Ordningen administreres af advokatformaet DAHL, og den giver dig mulighed for med navn eller anonymt at indberette overtrædelser.

Klik her og kom videre til anmeldelsesformularen