Anden uddannelse

Hvis du er i arbejde, kan du nedenfor læse mere om nogle af dine uddannelsesmuligheder, der ikke ligger inden for AMU-kurserne eller de almene uddannelser. Dem kan du læse mere om i menuen under Uddannelse.

Dansk for tosprogede

Medlemmer med udenlandsk baggrund har mange muligheder for at lære (mere) dansk.

I brochuren ”Kursusmuligheder i dansk for medlemmer med udenlandsk baggrund” kan du læse mere om mulighederne og finde det kursus, som passer til dine eller dine kollegers behov.
Hvis du har spørgsmål, kan du spørge din tillidsrepræsentant eller Fødevareforbundet NNF til råds.

Du kan også læse mere om indholdet af kurserne i dansk på UddannelsesGuiden.dk og få hjælp hos eVejledning.dk.

Voksenlærling

Er du over 25 år, og vil du have en faglært uddannelse?

EUV (erhvervsuddannelser for voksne ) giver dig mulighed for at tage en faglært uddannelse med udgangspunkt i dine kompetencer og din erhvervserfaring. Det betyder, at du kan springe hele eller dele af skole- og praktikforløbene over, hvis det vurderes, at du allerede har de nødvendige kompetencer.

Hvis du i en årrække har arbejdet som ufaglært, kan du som voksenlærling blive faglært uden at miste hverken dit arbejde eller din indtægt. Som voksenlærling er du som minimum sikret samme løn som en ikke-faglært indenfor dit område. Det gælder også, når du er på skolebænken.

Voksenlærling som ledig

Hvis du er ledig og over 25 år, kan du også tage en voksenlærlingeuddannelse og styrke dine jobmuligheder.

Det betyder, at du indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed, hvor du skifter mellem praktisk arbejde i virksomheden og skoleperioder på erhvervsskolen. Hvis din virksomhed får tilskud til din løn efter voksenlærlingeordningen, har du ret til mindstelønnen for ufaglærte.

Du kan læse mere om at være voksenlærling under hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutering eller på voksenlærling.nu.

Hvis du har brug for hjælp kontakt Fødevareforbundet NNF på uddannelse@nnf.dk eller telefon 3818 7272

Sporskifte

Oplever du at blive nedslidt af et hårdt fysisk eller psykisk arbejde, kan det være en god idé med et skifte til en helt anden funktion i virksomheden eller til en helt anden branche. Det kan du gøre med sporskifteordningen.

Ordningen fungerer ved at arbejdspladsen på vegne af medarbejderen kan søge tilskud fra puljen. Vi opfordrer dog den enkelte lønmodtager til selv at være opmærksom og gå til virksomheden, hvis et sporskifte kunne være relevant.

Der kan søges om tilskud til:

  • Vejledning og afklaring
  • Erhvervsrettet efteruddannelse op til 8 uger (40 kursusdage)
  • Praktik i anden virksomhed
  • Læs mere her

Har du brug for hjælp?

Kontakt os på uddannelse@nnf.dk eller tlf. 3818 7272

Vil du vide mere om sporskifteordningen? Bliv klogere med denne video: