Almen uddannelse

Almen uddannelse er for dig, som har brug for at blive bedre til dansk, matematik, engelsk og IT. De almene kompetencer er blandt andet vigtige for at få et godt udbytte af andre former for uddannelse.

Der er overordnet to måder, hvorpå du vil tage almen uddannelse: Forberedende voksenundervisning og almen voksenuddannelse.

Forberedende voksenundervisning

Alle voksne, som vil være bedre til at læse, skrive og regne, har mulighed for at deltage i forberedende voksenundervisning (FVU). Hvis du er i job, kan du også få undervisning i at bruge IT og tale engelsk på jobbet.

Almen voksenuddannelse

Almen voksenuddannelse (AVU) er fag på 9. og 10. klasses niveau. Så kan du fx samle op på de fag, som du mangler for at komme gå i gang med en erhvervsuddannelse.

Brug for hjælp?

Kontakt os på uddannelse@nnf.dk eller tlf. 3818 7272

Ofte stillede spørgsmål