Pytania i odpowiedzi dot. zasiłku (dagpenge)

Tu znajdziesz odpowiedź na pytania o zasiłek i o bezrobocie w związku z zamknięciem Danish Crown w Ringsted.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych (dagpenge)

Stawka zasiłku dla bezrobotnych - dagpengesats

Wypłata zasiłku dla bezrobotnych (dagpenge)

 • Kiedy będzie wypłacany mój zasiłek?

  Aby zasiłek został wypłacony, musisz wypełnić formularz ydelseskort na stronie Min side na www.nnf.dk najpóźniej 5 dni roboczych przed końcem miesiąca. Zasiłek jest wypłacany za cały miesiąc kalendarzowy.

 • Czy moje nadgodziny (overarbejdstimer/hensættelsestimer) mają wpływ na wypłatę zasiłku?

  Zasadniczo nie, nadgodziny (zarówno te, za które dostaje się wynagrodzenie, jak i te, za które dostaje się czas wolny) nie powinny być odliczane.

  Jeśli jednak pracujesz w DC Ringsted i w połowie września 2024 zostajesz bez pracy, wszystkie godziny przepracowane we wrześniu będą częścią rozliczenia, więc będą miały znaczenie przy obliczaniu Twojego zasiłku za ten miesiąc. Natomiast wszystkie nadgodziny aż do sierpnia włącznie nie mają żadnego wpływu na zasiłek.

  Odliczanie przepracowanych godzin od zasiłku odbywa się w ten sposób:

  Zasiłek za cały miesiąc odpowiada 160,33 godzinom.

  To oznacza, że jeśli jesteś bezrobotny przez cały miesiąc i w ogóle nie pracujesz otrzymujesz zasiłek za 160,33 godziny.
  Jeśli w ciągu pewnego miesiąca pracowałeś mniej niż 145,53 godziny, zostanie Ci wypłacony zasiłek za te godziny, których brakuje do 160,33 godzin. Jeśli pracowałeś przez ponad 145,53 godziny, nie zostanie Ci wypłacony zasiłek dla bezrobotnych w tym miesiącu.

  Przykład 1:
  W danym miesiącu przepracowałeś 100 godzin. Otrzymasz zasiłek dla bezrobotnych za różnicę między 100 godzinami a 160,33 godzinami. Czyli otrzymasz zasiłek za 60,33 godziny w tym miesiącu.

  Przykład 2:
  W danym miesiącu przepracowałeś 130 godzin. Zostanie Ci wypłacona różnica między 130 godzinami i 160,33 godzinami. Czyli otrzymasz zasiłek za 30,33 godziny w tym miesiącu.

  Przykład 3:
  W danym miesiącu przepracowałeś 150 godzin. Ponieważ przepracowałeś więcej niż 145,53 godziny, nie dostaniesz zasiłku.

Choroba / Urlop macierzyński lub rodzicielski (barsel)

Urlop

Kiedy zostanę bezrobotnym