Den gode lønsamtale

Vi har samlet nogle gode råd til dig, der skal til lønsamtale med en arbejdsgiver.

Få denne side læst op ved at klikke her.

Det kan ofte betale sig for dig at tage en samtale med din chef om din løn. Dette gælder hvad enten, der er tale om en nyansættelse, eller du har været på virksomheden i noget tid.

Vi har samlet nogle gode råd til dig, der skal til samtale med en arbejdsgiver om løn.

Er du i tvivl?

Husk, at du altid er velkommen til at kontakte Fødevareforbundet NNF på 38 18 72 72.

Hvilken type samtale skal du til?

 • Den gode lønsamtale ved nyansættelse

  Vil du have teksten læst op? Så klik her.

  1. Vær godt forberedt. Jo bedre forberedt du er, jo større er sandsynligheden for, at du kan få dit lønkrav igennem.

  2. Overvej hvilken lønniveau, du kan acceptere. Kend mindstelønnen på området. Kontakt Fødevareforbundet NNF, hvis du er i tvivl.

  3. Start samtalen med at skabe en god stemning, hvor I taler om alt andet end lønforhandling. Det er nemmere at få et lønkrav igennem, hvis der er gode relationer mellem dig og din kommende arbejdsgiver.

  4. Nævn hvilke kompetencer du har erhvervet dig i dine forudgående ansættelser, og hvad du er god til.

  5. Nævn hvilke ansvarsområder, du tidligere har haft, og din erfaring.

  6. Øv dig inden samtalen i dine argumentationer og årsagerne til, at du skal have mere i løn.

  7. Spørg hvad du kan gøre for at forbedre dig, så du kan få mere i løn til næste samtale.

  8. Sørg for, at du sikrer dig en skriftlig aftale, hvis det aftales, at der efter f.eks. tre måneders ansættelse gives en lønforhøjelse (hvis udgangspunktet er en ansættelse på mindsteløn)?

  9. Overvej om der eventuelt er andre goder og fordele end løn, du kan acceptere. Det kan f.eks. være mere ferie, fleksible arbejdstider eller andet.

  Find de gældende lønsatser og overenskomster her.

 • Den gode lønsamtale, hvis du er ansat på stedet

  Vil du have teksten læst op? Så tryk her.

  1. Vær forberedt. Jo bedre forberedt du er, jo større er sandsynligheden for, at du kan få dit lønkrav igennem.

  2. Vær positiv og vis engagement i jobbet hele året, det øger muligheden for mere i lønposen.

  3. Gør arbejdsgiveren opmærksom på, hvad du bidrager med i hverdagen, som gør en forskel, der betyder, at du burde have mere i løn.

  4. Vis engagement: En engageret medarbejder, der bidrager med realistiske, gennemtænkte idéer til forbedringer, er mere værd end en medarbejder, der blot gør sit arbejde. Har dit engagement sikret arbejdspladsen en økonomisk gevinst, står du stærkt i en lønforhandling.

  5. Tydeliggør over for din leder, hvilke kompetencer du har opnået i din tid i virksomheden, og hvor mange flere opgaver du er i stand til at løse nu i forhold til tidligere.

  6. Kend dine muligheder for at få et tilsvarende job andetsteds. Hvis der er rift om din arbejdskraft, kan du forlange mere i løn af din nuværende arbejdsgiver. Det kan også give dig muligheder for at forhandle en højere løn et andet sted, hvis de siger nej der, hvor du er nu.

  7. Spørg hvad du kan forbedre for at få mere i løn.

  8. Øv dig inden samtalen i dine argumentationer og årsagerne til, at du skal have mere i løn.

  9. Overvej om der eventuelt er andre goder og fordele end løn du kan acceptere. Det kan f.eks. være mere fritid, bedre arbejdstider eller andet.

  10. Udnyt eventuelt mulighederne i fritvalgsordningen eller særlig opsparing. De fleste medlemmer af Fødevareforbundet NNF har en fritvalgsordning eller særlig opsparing, der giver mulighed for selv at bestemme, om en del af lønnen skal gå til pension, fritid eller udbetales som løn.

  Find de gældende lønsatser og overenskomster her.

 • Hvis du er nyansat elev

  Vil du have teksten læst op? Så klik her.

  1. Du er ansat til gennemsnit at arbejde 37 timer pr. uge, som svarer til 160,33 timer pr måned. Du skal have betaling for overarbejde, hvis du arbejder mere end dette.
  2. Hvis du har timer ud over det, der står skrevet i din arbejdsplan, skal du have overtidsbetaling.
  3. I forbindelse med skoleophold, så har du dine 37 ugentlig arbejdstimer der, og hvis virksomheden beder dig om at tage en vagt i weekenden, skal du have overarbejdsbetaling for dette.
  4. Hvis der mundtlig blive aftalt en bedre løn i elevtiden, end den overenskomstmæssige løn, så bed om at få den aftale på skrift.