Løn og honorar

Her kan du se repræsentationer, løn og honorar for Fødevareforbundet NNF's forbundsledelse.

Fødevareforbundet NNFs ledelse er valgt af de delegerede på forbundets kongres i september 2021. Det er også kongressen der fastsætter lønnen.

Udover lønnen ydes et pensionstillæg på 15 % og et ferietillæg på 3,5 %.

Lønnen reguleres med 2,5 % årligt den 1. april.

Ole Wehlast, forbundsformand

Løn: 987.732 kr. om året

Eksterne repræsentationer:
 • FH – Forretningsudvalget
 • FH – Hovedbestyrelsen
 • FH – Økonomi og velfærd
 • FH – EU og Internationalt
 • AOF - Formand
 • Arbejderbevægelsens Erhvervsråd - bestyrelsen
 • Arbejdernes Landsbank – repræsentantskab og bestyrelsen
 • ATP - repræsentantskab
 • Danske Folke Ferie Fonden - bestyrelsen
 • Det Rådgivende Fødevareudvalg
 • EFFAT – Præsident for fødevaresektoren samt hovedbestyrelse samt Forretningsudvalg
 • Food Nation - bestyrelsen
 • IUL – Hovedbestyrelsen
 • Nordisk Union
 • Tobaksarbejdernes Legat Hyrdevangen
 • Ulandssekretariatets bestyrelse

Jim Jensen, Forbundsnæstformand

Løn: 859.317 kr. om året

Eksterne repræsentationer:
 • FH – Arbejds- og Ansættelsesudvalget
 • Industriens Pensionsforsikring - bestyrelsen
 • Nordisk Union
 • FH – Forhandlergruppe OK20
 • DI – Organisationsudvalg

Per Hansen, Forbundssekretær for Kompetence- og Arbejdsmiljø

Løn: 790.188 kr.om året

Eksterne repræsentationer:
 • BFA 3 – Branchefællesskab (I-Bar) (suppleant)
 • BFA 4 – Handel (suppleant)
 • BFA 5 – Jord til Bord
 • Beskæftigelsesrådet (BER) (suppleant)
 • KHRU Efteruddannelsesudvalget for køkken-, hotel-, restaurant-, bager-, konditor- og kødbranchen
 • SFKF – Slagteri – og Fødevareindustriens kompetencefond
 • BAU-Jord til bord
 • Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg (KAU)
 • Arbejdsmiljøpolitisk Udvalg (AMPU)
 • Beskæftigelses-, Erhvervs-, Social- og Integrationspolitisk Udvalg (BESI)
 • FH - Uddannelses- og Forskningspolitisk Udvalg (UUF)
 • MIA – Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg
 • Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg (SAU)
 • Slagterfagets Faglige Fællesudvalg (SFU)
 • Slagteri- og Fødevareindustriens samarbejds- og kompetencefond (SFSK)
 • Tobak – Sukker/Chokolade – Bager/Møller (TSBM) (Arbejdsmiljø)

Flemming dal Cortivo, Forbundssekertær for Organisation og Administration

Løn: 790.188 kr.om året

Eksterne repræsentationer:
 • FH – Familie og Ligestillingspolitik
 • FH – FIU
 • FH - Organisationsudvikling