Samarbejdspartnere på det internationale område

Fødevareforbundet NNF deltager direkte i det internationale arbejde gennem medlemskab eller samarbejde med en række organisationer. Se hvilke organisationer her:

IUL er den internationale organisation for fødevareforbund o.a. med sekretariat i Geneve i Schweiz. IUL arbejder blandt andet med at skabe solidaritet, forsvare menneskelige, demokratiske og faglige rettigheder samt med international faglig organisering. NNF deltager som medlem af de styrende organer og har samtidig løbende kontakt om aktuelle problemstillinger.

EFFAT er et regionalkontor af IUL. Fødevareforbundet NNF er stærkt repræsenteret i de styrende organer, først og fremmest i den del der arbejder med fødevareindustriens forhold. De øvrige dele af EFFAT er landbrugsarbejdere og turisme, hotel/restaurant.

Fødevareforbundet NNF deltager i den sociale dialog på europæisk plan mellem EFFAT og arbejdsgivernes organisation FoodDrink Europe, hvor også Dansk Industri er repræsenteret.

Nordisk Union af fødevareforbund har sekretariat hos Fødevareforbundet NNF. De nordiske lande har en arbejdsmarkedsmodel der er meget forskellig fra resten af Europa. I norden er det aftaler og overenskomsterne der lægger rammerne for løn og vilkårene på arbejdspladsen. Sådan er det de færreste steder i Europa, hvor det er lovgivning der fastlægger mindstelønninger og muligheden for at forhandle overenskomster.

Derfor er en fælles nordisk stemme i Europa vigtig, for at fastholde vores rettigheder og muligheden for at indgå aftaler uden at politikerne er direkte indblandede i det.

Union Network International (UNI) er en international paraplyorganisation for over 900 fagforeninger med sammenlagt flere end 15 millioner medlemmer - blandt andet inden for butik og handel. Fødevareforbundet NNF er medlem af UNI og underafdelingerne UNI Europa og UNI Norden.

U-landssekretariatet er den danske fagbevægelses bistandsorganisation, som har til formål at hjælpe fagbevægelsen i ulandene. Fødevareforbundet NNF samarbejder med U-landssekretariatet.

Derudover deltager Fødevareforbundet NNF i det internationale arbejde der foregår i FH-fagbevægelsen.