Internationalt samarbejde

Den største del af Fødevareforbundet NNFs medlemmer arbejder i virksomheder, der enten er en del af en udenlandsk koncern eller er en dansk koncern med store udenlandske aktiviteter. Derfor er internationalt samarbejde vigtigt for forbundet.

De tider, hvor vi suverænt selv kunne bestemme over udviklingen, er endegyldigt forbi.

Selvom globaliseringen samlet giver forøget velfærd, ser vi, at uligheden i verden øges. Store dele af verden er fanget i en fattigdomsfælde, og selv i Danmark er der tabere i globaliseringen, selvom landet som helhed har fordel af udviklingen.

Den europæiske dimension af globaliseringen er i rivende udvikling. Flere og flere af de regler, vi skal arbejde under, fastlægges i EU, og udviklingen i Danmark både på arbejdsmarkedet og i øvrigt bliver mere og mere sammenknyttet med den europæiske udvikling.

I Fødevareforbundet NNF’s daglige arbejde spiller den internationale deltagelse en stor rolle. Fødevareforbundet NNF har formået at markere sig stærkt på såvel nordisk som europæisk og internationalt plan. Det har vi gjort ud fra devisen om, at det er vigtigt at være med dér, hvor tingene sker.

For Fødevareforbundet NNF er internationalt arbejde ikke i første omgang noget, der kan ses isoleret fra det øvrige faglige arbejde. Når den internationale udvikling rykker så tæt på, som den gør i disse år, må alt fagligt arbejde også ses i lyset af den internationale dimension.

Med de begrænsede ressourcer, Fødevareforbundet NNF har til rådighed, er det nødvendigt at prioritere.

Fødevareforbundet NNF koncentrerer sig i første omgang om de områder, hvor der er særlige interesser. Det betyder at fødevareområdet og områder af særlig betydning for fødevarearbejderne vises særlig opmærksomhed. Det betyder ikke, at generelle internationale spørgsmål ikke er vigtige for Fødevareforbundet NNF, men det betyder, at vi samarbejder med andre, som vi grundlæggende deler holdninger med på disse områder.

Vi betragter internationalt arbejde som hjælp til selvhjælp, fordi det alene er muligt at skabe gode rammer for det nationale faglige arbejde, hvis de internationale rammer viser fremgang og fremtidsmuligheder for vore udenlandske kolleger.

Læs mere om samarbejdspartnere her.