Framelding af partistøtte

Medlemmer, der ikke ønsker at betale bidrag til politiske partier eller partipolitiske formål over medlemskontingentet, skal afgive skriftlig erklæring senest fredag den 2. februar 2024 for at være gyldig fra årsskiftet.

Det samlede antal medlemmer af Fødevareforbundet NNF, der indsender kuponen, vil blive fratrukket den partistøtte, som hovedbestyrelsen eventuelt beslutter at bevillige i 2024. Det beløb, der trækkes fra, går i stedet til forbundets oplysningsarbejde - eksempelvis til uddannelse af tillidsrepræsentanter og lignende.

Erklæringen skal sendes til forbundets statsautoriserede revisor og er derfor anonym.

Har du tidligere meldt fra, er det ikke nødvendigt at indsende kuponen igen.

Hvis du på et senere tidspunkt ønsker at bidrage til politiske partier eller partipolitisk arbejde, skal du meddele dette til den statsautoriserede revisor.

Hent kupon til framelding

Kuponen skal udskrives, udfyldes og underskrives og sendes til:

RI
Skagensgade 1
2630 Taastrup

Mærk kuverten "Fødevareforbundet NNF"