Nyhed

Mejeri: Takket være din overenskomst, bliver din lønpose tungere fra den 1. marts

Den 1. marts træder vi ind i et nyt overenskomstår. Det betyder bl.a. andet, at mejeriarbejdere får 5,75 kroner mere i timen fra den 1. marts

Den 1. marts 2024 er en vigtig dato for de medlemmer, der arbejder på landets mejerier under overenskomsten mellem Fødevareforbundet NNF og DI. Her træder nemlig en del af de aftaler, der blev indgået i forbindelse med OK23 i kraft. Aftalen løber fra 1. marts 2023 til 1. marts 2025, og selvom en lang af overenskomstens vilkår allerede er i spil, så er der elementer, som parterne var enige om først træder i kraft ét år inde i aftalen – altså pr. 1. marts 2024.

- Vi fik alt i alt landet et ganske pænt resultat, når vi kigger på det det hele vejen rundt. Timelønnen er steget med 11,75 kroner i perioden 28. februar 2023 til 1. marts 2024, og samtidig har genetillæggene også fået et par løft. Med til regnestykket hører også, at den særlige opsparing stiger med 2 % pr. 1. marts, og pensionsfordelingen blev ændret sidste sommer, så medarbejderne indbetaler 2 % mindre og arbejdsgiverne 2 % mere. Samlet set betyder, at mejeriarbejdernes lønpose er blevet et pænt stykke tungere med OK23, konstaterer forhandlingssekretær for mejeriområdet Karl Ovesen.

HER ER ET OVERBLIK OVER DE FORBEDRINGER, DU KAN GLÆDE DIG TIL:

Særlig opsparing

Den særlige opsparing stiger med 2 %

Timelønnen

Din timeløn stiger med 5,75 kroner. Det kommer oveni den stigning på 6,00, der kom 1. marts 2023. I alt er din timeløn steget med 11,75 kroner siden 26. februar 2023.

Lærlingeløn

Lønnen til lærlinge stiger med 3,5 %. Den steg også med 4,5 % 1. marts 2023

Genetillæg

Gentillæget hæves med 3,5 %. Det blev også hævet med 4,5 % 1. marts 2023
Overtidsbetalingen som fastbeløb stiger 3 % - det steg med 3,5 % 1. marts 2023.
Hvis du har overtidsbetaling som en procentsats, stiger beløbet i kraft af den højere timeløn.

Pension

Ændringen trådte godt nok i kraft allerede 1. juni 2023. Men fra den dato faldt din egenbetaling til pensionsordningen med 2 % og arbejdsgiverens indbetaling steg tilsvarende. Fordelingen er nu, at du betaler 2,33 % og din arbejdsgiver betaler 10,66 %.

Overenskomstfornyelsen viste styrke

Næstformand og chefforhandler Jim Jensen glæder sig over, at overenskomstfornyelsen 2023 vil få en plads i historiebøgerne som en af de overenskomstforhandlinger, der startede sværest ud, men som mundede ud i solide resultater, der fik massiv opbakning:

- Vi fik nogle rigtige stærke forlig i hus sidste år. Samtidig valgte imponerende 92 % af vores medlemmer efterfølgende at deltage i afstemningen af de mange selvstændige forlig – og 83 % satte deres kryds ved ”ja”. Den høje stemmeprocent og det overbevisende ”ja tak” sender et stærkt signal til arbejdsgivere og politikere om, at lønmodtagerne på landets mejerier står sammen. Den store opbakning og det stærke sammenhold gjorde det muligt for os at lave forlig, der ikke blot imødekom den buldrende inflation, vi oplevede sidste år, men som ydermere udviklede vores overenskomster i en retning, der kommer mejeriarbejdere til gode i mange år frem i tiden, konstaterer næstformand Jim Jensen.