Nyhed

Fødevareindustri: Snart stiger dine genetillæg, din timeløn og din fritvalg

Den 26. februar træder vi ind i et nyt overenskomstår. Det betyder, at bl.a. genetillæggene stiger for de medlemmer, der arbejder indenfor fødevareindustrien
Brødfabrik bageri industri
Brødfabrik bageri industri

Mandag den 26. februar 2024 er en vigtig dato for de medlemmer, der arbejder i fødevareindustrien under overenskomsten mellem Fødevareforbundet NNF og DI. Her træder nemlig en del af de aftaler, der blev indgået i forbindelse med OK23 i kraft.

Aftalen løber fra 1. marts 2023 til 1. marts 2025, og selvom en lang række af overenskomstens vilkår allerede er i spil, så er der elementer, som parterne var enige om først træder i kraft ét år inde i aftalen.

- Mange steder i fødevareindustrien kører produktionen døgnet rundt, og det betyder, at mange arbejder udenfor det, man kunne kalde ”normal” arbejdstid. Når genetillæggene så stiger, så får det en rimelig stor betydning for vores medlemmers indtjening. For dem, der får tillægget som et fast beløb, stiger tillæggene med 3,5 % i år. Det kommer oveni den stigning på 4,5 %, der kom sidste år. Men også de medlemmer, der får beregnet tillægget som en procentsats af timelønnen, vil opleve en lidt tungere lønpose. Det skyldes, at timelønnen lige om lidt stiger med 5,75 kroner, forklarer forhandlingssekretær for fødevareindustriområdet Anette Sønderby Larsen, og fortsætter:

- Samtidig stiger fritvalgsordningen med 2 % den 26. februar, og tilbage i juni sidste år, ændredes pensionsindbetalingen, så medlemmerne indbetaler 2 % mindre og arbejdsgiverne 2 % mere. Alt i alt sikrede vi med OK23 vores medlemmer nogle hæderlige forbedringer, konstaterer Anette Sønderby Larsen.

HER ER ET OVERBLIK OVER DE FORBEDRINGER, DU KAN GLÆDE DIG TIL

Genetillæg

Genetillægget til medlemmer på holddrift/skiftehold og forskudt tid som fast beløb hæves med 3,5 % den 26. februar. Det blev også hævet med 4,5 % den 27. februar 2023.
Hvis du får beregnet genetillæg som en procentsats af lønnen, stiger beløbet fordi timelønnen stiger.

Timelønnen

Den 26. februar stiger din timeløn med 5,75 kroner. Hvis du er omfattet af rammeaftalen, er stigningen lagt på akkordbasis.
Stigningen kommer oveni de 6,00 kroner, som timelønnen steg med 27. februar 2023.
I alt er din timeløn altså steget med 11,75 kroner i timen siden 26. februar 2023.

Frivalgordningen

Frivalgsordningen stiger med 2 % den 26. februar
Det betyder, at den bliver på 11,20 % på forædlingsområdet og 11,25 % på øvrige områder.

Pension

Ændringen trådte godt nok i kraft allerede 1. juni 2023. Men fra den dato faldt din egenbetaling til pensionsordningen med 2 % og arbejdsgiverens indbetaling steg tilsvarende. Fordelingen er nu, at du betaler 2 % og din arbejdsgiver betaler 10 %.

Overenskomstfornyelsen viste styrke

Næstformand og chefforhandler Jim Jensen glæder sig over, at overenskomstfornyelsen 2023 vil få en plads i historiebøgerne som en af de overenskomstforhandlinger, der startede sværest ud, men som mundede ud i solide resultater, der fik massiv opbakning:

- Vi fik et rigtigt stærkt forlig i hus sidste år. Samtidig valgte flotte 89 % af vores medlemmer efterfølgende at deltage i afstemningen, og hele 87 % satte deres kryds ved ”ja”. Den høje stemmeprocent og det overbevisende ”ja tak” sender et stærkt signal til arbejdsgivere og politikere om, at vores medlemmer i fødevareindustrien står sammen. Det er netop den store opbakning og det stærke sammenhold, der gør det muligt for os at lave et forlig, der ikke blot imødekom den buldrende inflation, vi oplevede sidste år, men som samtidig udviklede vores overenskomster i en retning, der kommer vores medlemmer i fødevareindustrien til gode i mange år frem i tiden, konstaterer næstformand Jim Jensen.