Videoartikel

OK23: Video: Sådan beregnes lønstigningen for dig, der er på akkord

De nye overenskomster for slagterindustri og fødevareindustri indeholder en styrkelse af akkordsystemet. Denne video viser, hvad det betyder for dig, der arbejder på akkord på slagteri.

Hvis du arbejder på akkord på slagteri- eller fødevareindustriområdet er din lønstigning ved overenskomstforhandlingerne 2023 lagt på akkorden. Dette er gjort for at styrke akkordsystemet. 

Systemet er teknisk og den enkeltes lønstigning bygger på en beregning. Videoen ovenfor forklarer principperne bag. Videoen kan også ses her.

Tal og eksempler er fra slagteriområdet så vær opmærksom på, at på fødevareindustriområdet gælder andre procentsatser og beløb. Læs mere her.

Videoen tager udgangspunkt i lønstingingen i akkordtiden på 6,50 kr. i 2023. Lønstigningen i 2024 vil være på 6,23 kr. i timen i akkordtiden.

Note: Der kan være tilfælde, hvor lønstigningen for den enkelte ligger under 6,50 kroner i timen, uden at der sker efterregulering. Der sker, hvis vedkomnes effektivitet er lavere end gennemsnittet på 188,88%, men mesterområdes samlede gennemsnitlige effektivitet er over.