Nyhed

OK23: Positivt med lønstigning og mulighed for at blive faglært

Afstemningen om OK23 er i gang. Fællestillidsrepræsentant hos Arla i Branderup, Michael Juhl stemmer ja til den nye overenskomst, som han kan se flere positive elementer i.

Det er tid til at stemme om den nye to-årige overenskomst, som Fødevareforbundet NNF og 3F blev enige med arbejdsgiverne i Mejeribrugets Arbejdsgiverforening om den 4. marts.

Forliget er præsenteret for alle tillidsrepræsentanterne, og vi har spurgt fællestillidsrepræsentant hos Arla i Branderup, Michael Juhl, hvad han mener om det.

Hvad er du særlig glad for i den nye overenskomst?

Jeg synes, at indsatsen for at få flere kollegaer til at gå fra ufaglært til faglært er rigtig fint. Der er brug for flere faglærte, hvis vi skal styrke branchen. Derfor håber jeg også, at kollegaerne vil udnytte de muligheder, der er i den nye overenskomst, og vi samtidig støtter dem, som gerne vil uddanne sig.

Hvad synes du om den nye overenskomst?

Overordnet synes jeg, at det ser fornuftigt ud. Kollegaerne ville gerne have en reallønsstigning, og det har de fået. Stigningerne på timelønnen, særlig opsparing og genetillæg matcher næsten inflationen, så det er et positivt udgangspunkt.

Vi ville fx gerne have forbedret seniorordningen og haft mere fleksibilitet i fritvalgsordningen, men det lykkedes desværre ikke at få de krav indfriet. Så der er plads til forbedringer ved forhandlingerne i 2025

Hvordan går I op i OK23 på din arbejdsplads?

OK23 fylder rigtig meget. Situationen ude i verden har betydet, at der er kommet større fokus på løn. Derfor har kollegaernes forventninger til OK23 også været store. Vi snakker meget om det, og vi opfordrer også kollegaerne til at stemme.  

Her er nogle af elementerne i den nye overenskomst

Timeløn
Timelønnen stiger 6,00 kr. pr. time 1. marts 2023 og 5,75 kroner pr. time 1. marts 2024. I alt 11,75 kroner.

Særlig opsparing (fritvalgsordning)
Den særlige opsparing stiger med 2 % fra 1. marts 2024.

Pension
Medarbejderens egenbetaling falder fra 4,33 % til 2,33%
Arbejdsgiverens indbetaling stiger tilsvarende fra 8,66% til 10,66%
I alt 12,99%

Genetillæg og overarbejdstillæg
Genetillæg stiger med 4,5 % 1. marts 2023 og 3,5 % 1. marts 2024.
Tillæg for overarbejde stiger med 3,5 % 1. marts 2023 og 3 % 1. marts 2024.

Lærlinge
Lønnen til lærlinge stiger med 4,5 % fra 1. marts 2023 og med 3,5 % 1. marts 2024.

Barsel/orlov
Far/medmor får øremærket yderligere to ugers orlov med løn, og forældrene har herudover fået yderligere to ugers orlov med løn, der kan deles mellem dem. Det giver samlet set 36 ugers orlov med løn efter fødselstidspunktet.

Stem via din tillidsrepræsentant

Når du arbejder på et mejeri, får du udleveret en stemmeseddel hos din tillidsrepræsentant.

På ok23.nnf.dk kan du blive klogere på forliget og reglerne for afstemningen. Du kan også læse svar på de mest stillede spørgsmål og finde protokollaterne.