Nyhed

OK23: Nye overenskomster for bagere og slagtere i butikkerne på plads 

Fredag blev der sat endnu en række underskrifter på nye overenskomster. Denne gang mellem Dansk Erhverv og Fødevareforbundet NNF, og medlemmerne på Produktionsoverenskomsten og Håndværksbageroverenskomsten kan bl.a. se frem til en lidt tungere lønpose
Jim Jensen, Fødevareforbundet NNF, og Lene Jægerslund, Dansk Erhverv, skriver under på Produktionsoverenskomsten OK23
Jim Jensen, Fødevareforbundet NNF, og Lene Jægerslund, Dansk Erhverv, skriver under på Produktionsoverenskomsten OK23

Efter flere forhandlingsrunder blev Fødevareforbundet NNF og Dansk Erhverv fredag eftermiddag enige om indholdet i parternes to overenskomster: Produktionsoverenskomsten og Håndværksbageroverenskomsten. 

De to smalle forlig læner sig op ad de forlig, som Dansk Erhverv tidligere på måneden indgik med HK:

- Det var vigtigt for mig at sikre, at vores medlemmer i butikkerne ikke skulle stilles ringere end deres øvrige kolleger. Derfor har vi fravalgt branchespecifikke elementer til gengæld for at sikre vores medlemmer samme gode vilkår, som det øvrige arbejdsmarked, forklarer forhandler for Fødevareforbundet NNF Mette Bisgaard. 

Udover stigninger på løn, tillæg og fritvalgsordning/særlig opsparing, hæfter Mette sig ved, at forliget indebærer en styrkelse af tillidsrepræsentantens rolle:

- Det er et svært område at organisere, og derfor er jeg glad for, at det nu bliver skrevet ind i overenskomsten, at tillidsrepræsentanten har ret til at mødes med ny ansatte kolleger. Det håber jeg kan være med til at styrke den enkelte tillidsrepræsentant, men faktisk også hele vores område, fastslår Mette Bisgaard. 

John Jønnson, BKD, og Mette Bisgaard, Fødevareforbundet NNF, gennemgår protokollaterne på HåndværksbageroverenskomstenJohn Jønnson, BKD, og Mette Bisgaard, Fødevareforbundet NNF, gennemgår Håndværksbageroverenskomsten 

En flot sløjfe på OK23

Næstformand i Fødevareforbundet NNF Jim Jensen er også særdeles glad for resultatet:

- Jeg vil gerne takke forhandlingsudvalget for deres indsats. Vi har haft nogle forhandlinger, hvor det var tydeligt, at arbejdsgiverne og vi mødte op med nogle forskelligt rettede krav.  Men takket være en stærk indsats fra begge parter, lykkedes det os heldigvis at bygge bro over forskellighederne og nå til enighed om et godt resultat. 

Dagens to forlig markerer også en historisk milepæl:

- Det er første gang i al den tid, jeg kan huske, at vi har indgået selvstændige forlig på samtlige marts og april overenskomster. Op gennem 10’erne var det næsten mere reglen end undtagelsen, at vi måtte opgive at nå til enighed med arbejdsgiverne, og senest måtte vi 2020 desværre lade overenskomsten med Horesta omfatte af forligsmandens mæglingsforslag. Men ved OK23 har vi indgået forlig på alle de otte overenskomster, der udløber i 1. marts eller 1. april. De to sidste forlig med Dansk Erhverv binder en fin sløjfe på OK23, konstaterer en tilfreds Jim Jensen. 

Så snart forligsmanden har fremsat sit mæglingsforslag, vil forligene med DI, Dansk Erhverv og Horesta blive præsenteret for medlemmerne og sendt til afstemning. 

OK23 er dog ikke helt overstået. Der mangler fortsat at blive indgået forlig på overenskomsterne med COOP og Brugsens Arbejdsgiverforening, samt på en række tiltrædelses- og virksomhedsoverenskomster. 

FAKTA:

Det kan medlemmerne på Håndværksbageroverenskomsten og Produktionsoverenskomsten se frem til:

MINIMALØNSSITGNINGER
Pr. 1. marts 2023 stiger lønnen med 721,00 kr. om måneden
Pr. 1. marts 2024 stiger lønnen med yderligere 721,00 kr. om måneden.
Herudover er der mulighed for lokal lønforhandling.

LÆRLINGE
Pr. 1. marts 2023 stiger løn til lærlinge med 4,5 %
Pr. 1. marts 2024 stiger løn til lærlinge med yderligere 3,5 %

ÆNDRET PENSIONSINDBETALING
Pr. 1. juli 2023 ændres pensionsindbetalingen, så medarbejderen indbetaler 2 % mindre, men arbejdsgiverne omvendt indbetaler 2 % mere.

FRIT VALG / SÆRLIG OPSPARING
Fritvalgsordningen / den særlige opsparing hæves med 2 % fra den 1. marts 2024.

SÆRLIGE TILLÆG
Pr. 1. marts 2023 stiger de særlige tillæg med 4,5 %
Pr. 1. marts 2024 stiger de særlige tillæg med yderligere 3,5 %

BARSEL/ORLOV
Far/medmor får øremærket yderligere to ugers orlov med løn, og forældrene har herudover fået yderligere to ugers orlov med løn, der kan deles mellem dem. Det giver samlet set 36 ugers orlov med løn efter fødselstidspunktet.