Nyhed

OK23: Ny overenskomst med Danske Slagtermestre på butiksområdet 

Forhandlingerne mellem Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF endte natten til torsdag med et forlig på butiksområdet. Forhandlingssekretær Mette Bisgaard er særdeles tilfreds med resultatet

- Vi har haft nogle rigtig gode forhandlinger med Danske Slagtermestre (DSM), og jeg er stolt af det resultat, vi nu kan præsentere for vores medlemmerne. Det opfylder en række af de ønsker, de er kommet med forud for forhandlingerne, fortæller forhandler for Fødevareforbundet NNF Mette Bisgaard. 

Hun fremhæver dels en ny seniorfrihedsordning, hvor medlemmer får ret til en årlig betalt fridag fra fem år før deres folkepensionsalder. Ordningen gælder kun for medlemmer af Fødevareforbundet NNF. Samtidig er det lykkedes at komme i mål med et andet stort ønske fra medlemmerne. Nemlig muligheden for at kunne afholde forældreomsorgsdage:

- Vi kender til børneomsorgsdage, men mange medlemmer har syge eller gamle forældre, der i ligesom børn kræver omsorg fra de pårørende. Med den ordning, vi nu har lavet, har pårørende ret til at få to årlige forældreomsorgsdage. Dagene er uden løn, men hvis man har penge stående på sin fritvalgsordning, kan man benytte den, forklarer Mette Bisgaard. 

Forliget indeholder også en lavere anciennitet i forbindelse med løn under sygdom. Her nedsættes kravet om anciennitet fra 9 til 8 måneder, og samtidig hæves perioden med løn under sygdom fra 8 uger og 2 dage til 9 uger. 

Gode branchespecifikke forbedringer

Næstformand og chefforhandler for Fødevareforbundet NNF Jim Jensen er også meget tilfreds med forliget:

- Jeg er glad for, at det er lykkedes os at forhandle så mange af medlemmernes ønsker ind i forliget. Det er fint bevis på, at medlemmerne ikke bare på papiret, men også i den virkelig verden, har mulighed for at få indflydelse på deres arbejdsforhold gennem overenskomsten. 

Forliget vil indenfor kort tid blive præsenteret for medlemmerne af Fødevareforbundet NNF og sendt til afstemning. Overenskomsterne med DSM indgår ikke i pulje med andre overenskomster, og vil blive afstemt alene.

FAKTA

Det indeholder den nye overenskomst blandt andet:

Lønstigning:
Timelønnen for højes med 6,00 kr. pr. 1. april 2023 og 5,75 kr. pr. 1. april 2024
Timelønnen til voksenelever og oplæringslønnen forhøjes ligeledes med 6,00 kr. + 5,75 kr. 
Lønnen til ungarbejdere og elever reguleres med 4,5 % pr. 1. april 2023 og 3,5 % pr. 1. april 2024. 

Genetillæg
Genetillæg stiger med 4,5 % pr. 1. april 2023, og 3,5 % pr. 1. april 2024.

Fritvalgsordning:
Fritvalgsordning hæves med 2 % til 10,70 % pr. 1. april 2024.  

Ændret pensionsindbetaling
Pr. 1. juli 2023 ændres indbetalingen til pension, så arbejdsgiverens indbetaling stiger med 2 % til 10,4 %, og medarbejderens indbetaling sænkes samtidig med 2 % til 2,2 %. 

Seniorfrihedsordning
Medlemmer af Fødevareforbundet NNF får ret til en årlig seniorfridag med løn de sidste fem år frem til den enkeltes pensionsalder. 

Forældreomsorgsdage
Pårørende til gamle eller svagelige forældre får ret til to årlige forældreomsorgsdage. Dagene er uden løn, men medarbejderen kan trække på sin fritvalgsordning.

Sundhedsordning
Sundhedsordningen bliver udvidet til også at dække psykologhjælp 

Løn under sygdom 
Ancienniteten for løn under sygdom sænkes fra 9 måneder til 8 måneder. Samtidig øge perioden med betaling under sygdom fra 8 uger og 2 dage til 9 uger.