Nyhed

OK23: Ny overenskomst for slagterindustrien på plads

En overenskomstaftale for de omkring 8.000 slagteriarbejdere på landets slagterier er i hus. Blandt resultaterne er en styrkelse og udvikling af akkordsystemet, samt stigninger på fritvalgsordningen og tillæg.

27 timer tog det for parterne at blive enige ved de afsluttende forhandlinger om en ny slagterioverenskomst mellem Fødevareforbundet NNF og DI. Til gengæld er der tilfredshed med resultatet:

- Jeg er faktisk rigtig stolt af det resultat, vi er nået frem til. Ikke blot har vi fået en række af de forbedringer, vi har set i de øvrige OK23-forlig. Vi har også fået nogle branchespecifikke forbedringer ind. Her vægtes en styrkelse og forbedring af akkordsystemet højt, forklarer Jim Jensen.

Det er et enigt forhandlingsudvalg, der løbende har nikket ja til de forskellige delaftaler.

- Jeg vil gerne rose forhandlingsudvalget for deres indsats. Særligt arbejdet omkring akkordsystemet har krævet, at de har holdt tungen lige i munden. Det er et kompliceret system, som ikke er blevet udviklet i de seneste mange år. Men denne gang er det lykkedes os at blive enige med arbejdsgiverne om en styrkelse.

Jim Jensen tilføjer, at alle tillidsrepræsentanter og arbejdsstudietillidsrepræsentanter vil blive indkaldt til et informationsmøde mandag den 13. marts for at få en teknisk gennemgang af ændringerne i akkordsystemet.

VIGTIGSTE FORBEDRINGER

Fritvalgsordning
Fritvalgsordningen stiger med 2 % til 11,20 % pr. 26. februar 2024

Pension
Pr. 1. juni 2023 falder medarbejderens egenbetaling fra 4 % til 2 %
Arbejdsgiverens indbetaling stiger tilsvarende fra 8 % til 10 %
Den samlede indbetaling er 12 %

Genetillæg  på overtid
Genetillæg på overtid forhøjes med 3,5 % pr. 27. februar 2023 og 3,0 % pr. 26. februar 2024.

Øvrige genetillæg 
Øvrige genetillæg forhøjes med 4,5 % pr. 27. februar 2023 og 3,5 % pr. 26. februar 2024.

Barsel/orlov
Far/medmor får øremærket yderligere to ugers orlov med løn, og forældrene har herudover fået yderligere to ugers orlov med løn, der kan deles mellem dem. Det giver samlet set 36 ugers orlov med løn efter fødselstidspunktet.

Akkordsystemet/rammeaftalen
Den lønstigning, der på de andre normallønsforlig er lagt på timelønnen, er på slagteriindustrioverenskomsten tillagt på akkordbasis for at styrke akkordsystemet.