Nyhed

OK23: Nu skal du stemme om din overenskomst

Medlemmer af Fødevareforbundet NNF, der er omfattet af forbundets overenskomster med DI, Dansk Erhverv og Horesta skal nu stemme om deres overenskomst. Forhandlere, forhandlingsudvalg og hovedbestyrelsen anbefaler alle medlemmer at stemme JA til de indgåede forlig.
En enig hovedbestyrelse anbefaler medlemmerne at stemme JA til OK23-forligene
En enig hovedbestyrelse anbefaler medlemmerne at stemme JA til OK23-forligene

Fødevareforbundet NNF's hovedbestyrelse har gennemgået de seks overenskomstforlig, der er faldet på plads:

På baggrund af gennemgangen anbefaler en enig hovedbestyrelse medlemmerne at stemme JA til forligene.

Hvad sker der nu?

Det er ikke kun Fødevareforbundet NNF's overenskomster, der skal stemmes om i den nærmeste fremtid. Ca. 600.000 privatansatte lønmodtagere skal have ny overenskomst.

Forligsmanden har fremsat sit mæglingsforslag, der dels omfatter alle de selvstændigt indgåede forlig (herunder de seks forlig, Fødevareforbundet NNF har indgået) samt en opsamling af de overenskomster, hvor parterne ikke er blevet enige.

Officielt blev afstemningen om OK23 sat i gang søndag den 26. marts, og sidste chance for at afgive sin stemme er den 11. april kl. 12. Resultat af den samlede afstemning vil blive offentliggjort af forligsmanden den 12. april. Det bliver enten et samlet ja eller nej for alle de ca. 600.000 lønmodtagere, som mæglingsforslaget omfatter.

FAKTA

Afstemningsreglerne siger, at:

Hvis mindst 40 procent af de stemmeberettigede deltager i afstemningen, afgøres det ved almindeligt flertal, om det bliver et ja eller et nej.

Hvis mindre end 40 procent afgiver deres stemme, skal mindst 25 procent af alle stemmeberettigede have stemt nej for at forkaste mæglingsforslaget og udløse en storkonflikt.

Hvem må stemme?

Man har stemmeret, når man er medlem af Fødevareforbundet NNF og:

  • arbejder under en af de overenskomster, der er forhandlet.
  • er ledig, men senest har arbejdet under en af de overenskomster, der er forhandlet.
  • er efterlønsmodtager på fleksibel efterløn og på afstemningstidspunktet arbejder under en af de overenskomster, der er forhandlet.
  • er elev og arbejder under en af de overenskomster, der er forhandlet.

FAKTA

Stem via din tillidsrepræsentant eller elektronisk

Arbejder du på et slagteri, en fødevarevirksomhed eller et mejeri, får du udleveret en stemmeseddel hos din tillidsrepræsentant.

Arbejder du i butik, skal du stemme elektronisk, og du får tilsendt et link til afstemningen i din e-Boks eller på e-mail.

ok23.nnf.dk kan du blive klogere på forliget og reglerne for afstemningen. Du kan også læse svar på de mest stillede spørgsmål og finde protokollaterne.

Husk at stemme!

Det er vigtigt, at du og dine kollegaer og så mange andre medlemmer som muligt bruger jeres stemme og deltager i afstemningen, så vi kan få en høj stemmeprocent.

Vi skal vise, at vi står sammen, så Fødevareforbundet NNF også i fremtiden kan forhandle stærke resultaterne hjem til medlemmerne.

Derfor: Husk at stemme. Og husk din kollega på at stemme.