Nyhed

OK23: Mejeriområdet i mål med overenskomstforlig

Der er lønstigninger, stigninger på den særlige opsparing og genetillæg, samt bedre mulighed for uddannelse på vej til de ansatte under Mejeribrugets Fællesoverenskomst. Parterne er enige om en ny overenskomst
OK23 Mejeri Karl Ovesen skriver under
OK23 Mejeri Karl Ovesen skriver under

Tidlig lørdag morgen kunne forhandlerne fra Fødevareforbundet NNF og 3F give håndslag til arbejdergiverne i Mejeribrugets Arbejdsgiverforening (der er en del af DI) på en ny toårig overenskomst for de ansatte under Mejeribrugets Fællesoverenskomst.

Forhandlingerne har stået på hen over de sidste par måneder, men de blev intensiveret, da først CO-Industri og DI indgik gennembrudsforliget på industriområdet den 20. februar, og siden hen da 3F transport og DI blev enige om transportforliget torsdag den 2. marts. De to forlig danner nemlig rammen for Fødevareforbundet NNF’s første OK23 forlig.

Alt i alt er det min klare opfattelse, at vi nu står med det bedst opnåelige forlig for vores medlemmer.
- Forhandlingssekretær Karl Ovesen

Forhandlingssekretær i Fødevareforbundet NNF Karl Ovesen er godt tilfreds med forhandlingsresultatet:

- Det var ikke en nem opgave, vi stod overfor. Arbejdsgiverne følte, at de med de store lønstigninger, der ligger i forliget, allerede havde givet nok, så de var ikke vilde med at skulle putte flere forbedringer ind i overenskomsten. Men på trods af det, lykkedes det os at forhandle bedre muligheder for uddannelse ind i overenskomsten. Og så har vi ændret chaufførernes betaling for overtid, så de er sluppet af med deres forhadte 296 timers regel. Alt i alt er det min klare opfattelse, at vi nu står med det bedst opnåelige forlig for vores medlemmer, fastslår Karl Ovesen.

De forbedrede muligheder for uddannelse dækker blandt andet over, at parterne er blevet enige om at finansiere, at et sted mellem 120 og 140 ufaglærte mejeriarbejdere kan tage løftet til faglært over de næste tre år. Samtidig er der i Mejeribrugets Uddannelsesfond blevet afsat midler til 80 akademiforløb til de faglærte. Herudover er der afsat en ekstra million kroner til selvvalgt uddannelse.

Superflot forlig

Næstformand for Fødevareforbundet NNF Jim Jensen er meget tilfreds med forbundets første OK23-forlig:

- Det er et superflot forhandlingsresultatet. Jeg vil gerne rose forhandlingsudvalget på mejeriområdet for deres indsats. Når man står overfor en arbejdsgiver, der som udgangspunkt mener, at overenskomsten bliver for dyr, så handler det om at udfordre de rammer, der er, og finde nye løsninger. Her synes jeg, at det i rigtig flot grad er lykkes mejeriområdet at finde branchespecifikke løsninger, der forhåbentlig kan hjælpe kollegerne i deres hverdag. Det er klart, at man i en forhandling ikke kan få alt det, man gerne vil have, men jeg synes, at mejeriområdet er nået flot i mål med rigtig mange forbedringer, konstaterer Jim Jensen.

Forliget på mejeriområdet skal nu fremlægges for forbundets medlemmer ude på mejerierne. Efter al sandsynlighed kommer det til at ske, når flere af forbundets overenskomster falder på plads.

Selve afstemningen af forliget kommer først til at ske, når størstedelen af de mange OK23-forlig er faldet på plads, og når forligsmanden sammen med FH og Dansk Arbejdsgiverforening har udarbejdet et mæglingsforslag.

Her er nogle af elementerne i den nye overenskomst

Timeløn
Timelønnen stiger 6,00 kr. pr. time 1. marts 2023 og 5,75 kroner pr. time 1. marts 2024. I alt 11,75 kroner.

Særlig opsparing (fritvalgsordning)
Den særlige opsparing stiger med 2 % fra 1. marts 2024.

Pension
Medarbejderens egenbetaling falder fra 4,33 % til 2,33%
Arbejdsgiverens indbetaling stiger tilsvarende fra 8,66% til 10,66%
I alt 12,99%

Genetillæg og overarbejdstillæg
Genetillæg stiger med 4,5 % 1. marts 2023 og 3,5 % 1. marts 2024.
Tillæg for overarbejde stiger med 3,5 % 1. marts 2023 og 3 % 1. marts 2024.

Lærlinge
Lønnen til lærlinge stiger med 4,5 % fra 1. marts 2023 og med 3,5 % 1. marts 2024.

Barsel/orlov
Far/medmor får øremærket yderligere to ugers orlov med løn, og forældrene har herudover fået yderligere to ugers orlov med løn, der kan deles mellem dem. Det giver samlet set 36 ugers orlov med løn efter fødselstidspunktet.