Nyhed

OK23: Forlig på den fødevareindustrielle overenskomst i hus

Omkring 6.000 medarbejdere på landets fødevareindustrielle virksomheder fik tidligt lørdag morgen en ny 2-årig overenskomst. En lønstigning på 11,75 kr. mere i timen i perioden, forhøjelse af tillæg og en ændret pensionsindbetaling er blot et par af forbedringerne.

Medarbejderne på den fødevareindustrielle overenskomst mellem Fødevareforbundet NNF og DI kan se frem til en række forbedringer efter, at DI og Fødevareforbundet NNF tidlig lørdag morgen nåede til enighed om en ny 2-årig overenskomst.

Blandt forbedringerne er:

  • Fritvalgsordning stiger fra 9,25 % til 11,25 %
  • Arbejdsgiverne skal betale to procent mere og lønmodtagerne to procent mindre ind til pension
  • Timelønnen stiger med 11,75 kr. i timen i perioden
  • Barsel med fuld løn forlænges med fire uger
  • Flere rettigheder til tillidsrepræsentanterne

Chefforhandler for Fødevareforbundet NNF Jim Jensen kalder det et godt forlig med gode forbedringer til medarbejderne i fødevareindustrien:

- Jeg er glad for, at det lykkedes os indgå et selvstændigt resultat på vegne af vores medlemmer. Forliget indeholder en række forbedringer, der sikrer medlemmerne en højere betaling og forbedrede vilkår på flere centrale områder.

Det er et enigt forhandlingsudvalg, der løbende har nikket ja til forhandlingsresultaterne, og hele vejen rundt om bordet er der enighed om, at det er et godt forhandlingsresultat.

- Jeg vil gerne rose forhandlingsudvalget for deres indsats. Jeg synes, at vi har sikret et solidt resultat. Vi har hentet en lang række gode elementer fra andre forlig ind i vores overenskomst, og vi er sluppet udenom elementer, der forringer de vilkår kollegerne har i dag, konstaterer Jim Jensen.

Når alle forlig er på plads, og forligsmanden har udarbejdet et mæglingsforslag, vil det samlede resultat blive præsenteret for tillidsrepræsentanter og medlemmer. Tillidsrepræsentanter og arbejdsstudietillidsrepræsentanter vil blive orienteret om de tekniske elementer i rammeaftalen på et møde mandag den 13. marts.

DET INDEHOLDER DEN NYE FØDEVAREINDUSTRIELLE OVERENSKOMST

Højere timeløn
Stigning på timelønnen (normallønnen) på i alt kr. 11,75 kr.: 6,00 kr. pr. 27. februar 2023 + 5,75 kr. pr. 26. februar 2024. For de medarbejdere, der er omfattet af rammeaftalen, er stigningen tillagt på akkordbasis for at styrke akkordsystemet.  

Fritvalgsordning
Fritvalgsordningen stiger med 2 % til 11,20 % forædling og 11,25 % på de øvrige områder pr. 26. februar 2024

Pension
Pr. 1. juni 2023 falder medarbejderens egenbetaling fra 4 % til 2 %
Arbejdsgiverens indbetaling stiger tilsvarende fra 8 % til 10 %
Den samlede indbetaling er 12 %

Genetillæg
Genetillæg forhøjes med 4,5 % pr. 27. februar 2023 og 3,5 % pr. 26. februar 2024.
Derudover er tillæg for overtidsbetaling også steget. 

Barsel/orlov
Far/medmor får øremærket yderligere to ugers orlov med løn, og forældrene har herudover fået yderligere to ugers orlov med løn, der kan deles mellem dem. Det giver samlet set 36 ugers orlov med løn efter fødselstidspunktet.