Nyhed

OK23: Forlig med Danske Slagtermestre Industri på plads

Fødevareforbundet NNF og Dansk Slagtermestre nåede natten til den 15. marts til enighed om en ny overenskomst. Forliget indeholder blandet andet en lavere anciennitet for løn under sygdom.
Leif Wilson, DSM, og Anette Sønderby Larsen, NNF, underskriver OK23 DSM Industri
Leif Wilson, DSM, og Anette Sønderby Larsen, NNF, underskriver OK23 DSM Industri

Natten mellem tirsdag den 14. og onsdag den 15. marts 2023 kunne forhandleren for Fødevareforbundet NNF, Anette Sønderby Larsen, og forhandleren for Danske Slagtermestre (DSM), Leif Wilson, skrive under på de 26 protokollater, der udgør fornyelsen af overenskomsten på industriområdet. Den nuværende overenskomst udløber først den 1. april, og fornyelsen er dermed indgået i god tid.

Medlemmerne på overenskomsten kan se frem til en række forbedringer, fortæller Anette Sønderby Larsen:

- Vi har forhandlet os frem til de økonomiske stigninger, vi kender fra de andre områder. Så der er både flere penge i lønposen, en højere fritvalgsordning og flere ugers barsel/forældreorlov med fuld løn. Jeg er også glad for, at vi har fået sænket anciennitetskravet for løn under sygdom fra 8 til 6 måneder. Til gengæld har vi accepteret, at sygelønnen ikke stiger i perioden, forklarer Anette Sønderby Larsen.

 

Det er en væsentlig forbedring, der gælder de medarbejdere, der er medlem af Fødevareforbundet NNF
- Forhandlingssekretær Anette Sønderby Larsen

Anciennitetskravet sænkes en måned pr. år, så kravet pr. 1. april 2023 er 7 måneder, mens det pr. 1. april 2024 sænkes yderligere til 6. måneder.

Anette Sønderby Larsen fremhæver også, at den tryghedsaftale, som medlemmer af Fødevareforbundet NNF er omfattet af, er blevet udvidet til også at gælde, hvis man bliver opsagt på grund af sygdom:

- Tidligere var opsigelse på grund af sygdom undtaget tryghedsaftalen. Men fra 1. april vil også medlemmer, der bliver opsagt på grund af sygdom, have ret til en fratrædelsesgodtgørelse. Det er en væsentlig forbedring, der gælder de medarbejdere, der er medlem af Fødevareforbundet NNF, fastslår Anette Sønderby Larsen

En godt forløb

Næstformand i Fødevareforbundet NNF Jim Jensen er også særdeles tilfreds med både resultatet og forløbet:

- Jeg vil gerne takke DSM en god proces. Det er helt naturligt, at lønmodtager og arbejdsgiver møder op til forhandlinger med vidt forskellige interesser, men det her forløb viser, at hvis begge parter er opsat på at indgå en aftale, så finder man også løsninger på de forskelle, der er, konstaterer han.

Forliget vil indenfor kort tid blive præsenteret for medlemmerne af Fødevareforbundet NNF og sendt til afstemning. Overenskomsterne med DSM indgår ikke i pulje med andre overenskomster, og vil blive afstemt alene.

FAKTA:

Her er nogle af de nye elementer

Lønstigning
Timelønnen for højes med 6,00 kr. pr. 1. april 2023 og 5,75 kr. pr. 1. april 2024
Timelønnen til voksenelever og oplæringslønnen forhøjes ligeledes med 6,00 kr. + 5,75 kr.
Lønnen til ungarbejdere og elever reguleres med 3,5 % (som minimum) 1. april 2023 og 1. april 2024.

Genetillæg
Genetillæg, herunder skiftehold, weekendtillæg, forskudttidstillæg stiger med 4,5 % pr. 1. april 2023, og 3,5 % pr. 1. april 2024.

Fritvalgsordning
Fritvalgsordning hæves med 2 % til 11,90 % pr. 1. april 2024.

Ændret pensionsindbetaling
Pr. 1. juli 2023 ændres indbetalingen til pension, så arbejdsgiverens indbetaling stiger med 2 % til 10 %, og medarbejderens indbetaling sænkes samtidig med 2 % til 2 %.

Barsel/orlov
Far/medmor får øremærket yderligere to ugers orlov med løn, og forældrene har herudover fået yderligere to ugers orlov med løn, der kan deles mellem dem. Det giver samlet set 36 ugers orlov med løn efter fødselstidspunktet.

Løn under sygdom
Anciennitetskravet sænkes med to måneder fra otte til seks måneder.

Tryghedsaftalen
Tryghedsaftale udvides til også at gælde medlemmer af Fødevareforbundet NNF, der bliver opsagt på grund af sygdom.

Styrkelse af tillidsrepræsentanten
Tillidsrepræsentanten får mulighed for at mødes med nyansatte medarbejdere i arbejdstiden. 

Uddannelsesambassadør
Virksomheden kan udpege en uddannelsesambassadør, der bl.a. skal understøtte medarbejdersnes uddannelsesaktiviteter.