Foto af Rune Evensen
Jeg mener

Vi vil kæmpe for slagteriet - Vil Danish Crown?

Kampen for at bevare slagteriet i Sæby er ikke ovre. Fødevareforbundet NNF Nordjylland inviterer sammen med Frederikshavn Kommune og lokale landmænd slagterigiganten Danish Crown til forhandlingsbordet for sammen at finde løsninger.

Dette debatindlæg blev bragt i mediet Nordjyske den 2. maj 2023.

Skal vi, Danish Crown? Vi vil gerne.

Danish Crowns bestyrelse har meddelt, at de vil lukke slagteriet i Sæby.

Frederikshavn Kommune, griseavlerne og Fødevareforbundet NNF står sammen om at skabe dialog med Danish Crown for at undgå lukning i Sæby, og vi kommer med hinanden under armen og vil gerne mødes med topledelsen i DC. Vi sender invitation.

Vi har meget handlekraft med os.

Vi kan ikke være tjent med, at I lukker slagteriet!
- Afdelingsformand Fødevareforbundet NNF Nordjylland Svend Erik D. Andersen, borgmester i Frederikshavn Kommune Birgit S. Hansen og formand for LandboNord Torben Farum.

800 står til afskedigelse, et jobtab på 800 og alle de afledte jobs i området, mangel på slagteri i nærområdet for griseavlerne, risiko for faldende befolkningstal (hvis ansatte flytter efter de 450 nye jobs Danish Crown skaber i Midtjylland) er alle faktorer, der gør, at vi byder os til.

Det var på den ene side et stort slag og chok for os, at DC meldte ud, at de lukker i Sæby. Omvendt har vi altid frygtet det og til sidst haft det på fornemmelsen.

Men vi kan ikke være tjent med, at I lukker slagteriet!

Vi vil sammen gerne udfordre den beslutning og samtidig, og mest af alt, byde os til med velvilje og handling, så vi bevarer et slagteri og DC arbejdspladser i Sæby.

Medarbejderne i Sæby har altid præsteret effektivt og udvist stor fleksibilitet, ligesom slagteriet altid har kunnet trække på en stabil arbejdskraft. Derfor vil vi have en dialog med jer for at kigge på løsninger sammen i Sæby i stedet for, at arbejdspladserne skal flyttes længere ned i landet. Det fortjener medarbejderne.

Medarbejderne i Sæby har altid præsteret effektivt og udvist stor fleksibilitet.
- Afdelingsformand Fødevareforbundet NNF Nordjylland Svend Erik D. Andersen, borgmester i Frederikshavn Kommune Birgit S. Hansen og formand for LandboNord Torben Farum.

Griseavlerne i Nordjylland har gavn af at kunne sende grisene til slagtning tæt på og har altid haft et godt samarbejde med Danish Crown i Sæby. Griseavlerne kæmper med for høje omkostninger i forhold til afregningsprisen på grisene. Men vi finder de bedste løsninger, hvis vi sammen taler om de rammer, som kan være en udfordring for økonomien.

Frederikshavn Kommune har altid haft slagteriet i tankerne, når vi har udarbejdet lokalplaner i området. Vi har bygget et rensningsanlæg, vi er i gang med en miljørigtig spildevandsløsning, og vi har konkurrencedygtige priser på vand og spildevand. Og sidst men ikke mindst har vi et fantastisk samarbejde i forhold til rekruttering af arbejdskraft. Vi har skaffet arbejdskraft til slagteriet, og Danish Crown har blandt andet skabt arbejde for flygtninge, som er kommet til kommunen.

Dermed har vi før været i stand til at finde gode løsninger sammen, og det håber vi, at vi kan igen. Det er set før, at der findes bedre løsninger end at lukke. Det skete for eksempel på DC Bornholm i 2014.

Derfor rækker vi hånden ud til jer, så vi sammen kan finde den løsning, der tjener medarbejderne, griseavlerne, kommunen og Danish Crown bedst.

Derfor rækker vi hånden ud til jer, så vi sammen kan finde den løsning, der tjener medarbejderne, griseavlerne, kommunen og Danish Crown bedst.
- Afdelingsformand Fødevareforbundet NNF Nordjylland Svend Erik D. Andersen, borgmester i Frederikshavn Kommune Birgit S. Hansen og formand for LandboNord Torben Farum.

Vi har altid haft et godt samarbejde med Danish Crown. Og vi har alle stor forståelse for det marked, DC navigerer i. Vi kender udfordringen. Der er svingninger i branchen. Efterspørgselssvingninger, inflation, post corona, fejlslagne investeringer og meget mere. Der skal effektiviseres og renoveres.

Udfordringer har dansk landbrug, en kommune og en slagteriarbejder også og endda nogle af de samme, men vi vil kæmpe for vores slagteri, for vi kender betydningen af arbejdspladser, betydningen af et slagteri i området for landbruget, vi kender til de gode resultater og den effektive drift i Sæby.

Og vi frygter konsekvensen af, at I forlader os: for de der skal afskediges, for området og for landbruget, som vi virkelig skal passe på.

Vi er hinandens forudsætninger: Ansatte, griseavlere, slagteri og kommune. Derfor er det også vigtigt, at vi arbejder på at finde en fælles løsning.

Vi vil kæmpe for slagteriet i Sæby. Vil I det kære Danish Crowns bestyrelse i Randers?