Nyhed

OK23: Stort JA til overenskomsten med DSM på industriområdet

80 % har stemt JA til den nye overenskomst mellem Fødevareforbundet NNF og Danske Slagtermestre på industriområdet.
Leif Wilson, DSM, og Anette Sønderby Larsen, NNF, underskriver OK23 DSM Industri
Leif Wilson, DSM, og Anette Sønderby Larsen, NNF, underskriver OK23 DSM Industri

Det blev et overbevisende JA til den nye overenskomst for medlemmerne af Fødevareforbundet NNF, der er på industri-overenskomsten med Danske Slagtermestre (DSM).

67 % af de stemmeberettigede har afgivet deres stemme, og ud af dem satte 80,5 % krydset ved JA.

Resultatet glæder forhandlingssekretær Anette S. Larsen, der også hæfter sig ved, at stemmeprocenten er højere end ved den seneste afstemning i 2020, hvor 58 % af de stemmeberettigede stemte. Stigningen kommer efter, at det som noget nyt har været muligt at stemme elektronisk for medlemmer på arbejdspladser uden en tillidsrepræsentant.

- Jeg er glad for, at den mulighed er blevet brugt, og flere har tilkendegivet, hvad de mener. Og så selvfølgelig for at over 80 % af dem, der har stemt, bakker op om det resultat, vi har opnået, siger Anette S. Larsen.

Godt samarbejde med slagtermestre

Ud over medlemmerne på DSM-overenskomsten for industriområdet, har også medlemmerne på overenskomsten med DSM på butiksområdet afgivet deres stemmer. Her stemte ca. 50 % af de afstemningsberettigede, og 97 % af dem stemte ja.

Det store JA til de to nye overenskomster glæder næstformand i Fødevareforbundet NNF Jim Jensen.

- Der er en overvældende opbakning til overenskomstresultatet. Det er rigtig flot.
- Næstformand i Fødevareforbundet NNF Jim Jensen

- Der er en overvældende opbakning til overenskomstresultatet. Det er rigtig flot, siger han.

Jim Jensen takker Danske Slagtermestre for et konstruktivt forløb under forhandlingerne.

- Forhandlingerne er på alle måder forløbet på fornuftigt. Det gode samarbejde kan vi bygge videre på, så vi i fremtiden kan løse en masse udfordringer sammen, siger han.

Resultatet af afstemningerne om de to DSM-overenskomster ligger på linje med de øvrige indgåede overenskomster i år. Den 12. april blev det til et overbevisende JA til otte overenskomster på bl.a. slagterindustri, fødevareindustri og mejeri, og butiksområdet. Tilbage står nu forhandlingerne om forbundets overenskomster med Coop og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening.

FAKTA

Her er nogle af de nye elementer

Lønstigning
Timelønnen for højes med 6,00 kr. pr. 1. april 2023 og 5,75 kr. pr. 1. april 2024

Timelønnen til voksenelever og oplæringslønnen forhøjes ligeledes med 6,00 kr. + 5,75 kr.

Lønnen til ungarbejdere og elever reguleres med 3,5 % (som minimum) 1. april 2023 og 1. april 2024.

Genetillæg
Genetillæg, herunder skiftehold, weekendtillæg, forskudttidstillæg stiger med 4,5 % pr. 1. april 2023, og 3,5 % pr. 1. april 2024.

Fritvalgsordning
Fritvalgsordning hæves med 2 % til 11,90 % pr. 1. april 2024.

Ændret pensionsindbetaling
Pr. 1. juli 2023 ændres indbetalingen til pension, så arbejdsgiverens indbetaling stiger med 2 % til 10 %, og medarbejderens indbetaling sænkes samtidig med 2 % til 2 %.

Barsel/orlov
Far/medmor får øremærket yderligere to ugers orlov med løn, og forældrene har herudover fået yderligere to ugers orlov med løn, der kan deles mellem dem. Det giver samlet set 36 ugers orlov med løn efter fødselstidspunktet.

Løn under sygdom
Anciennitetskravet sænkes med to måneder fra otte til seks måneder.

Tryghedsaftalen
Tryghedsaftale udvides til også at gælde medlemmer af Fødevareforbundet NNF, der bliver opsagt på grund af sygdom.

Styrkelse af tillidsrepræsentanten
Tillidsrepræsentanten får mulighed for at mødes med nyansatte medarbejdere i arbejdstiden.

Uddannelsesambassadør
Virksomheden kan udpege en uddannelsesambassadør, der bl.a. skal understøtte medarbejdersnes uddannelsesaktiviteter.