Medlemsinfo

Få op til 1 mio. kr. ekstra i pension

Den obligatoriske egenbetaling til pension sænkes nu i de fleste overenskomster fra 4 pct. til 2 pct. af din løn. Men fortsætter du med at indbetale 4 pct., kan det give op til 1 mio. kr. ekstra på opsparingen, når du går på pension.

I de nye overenskomster er der ændret i fordelingen af pensionsbidragene. Hidtil har din arbejdsgiver typisk indbetalt 8 pct. af lønnen til din pension, mens du selv har indbetalt 4 pct.

I de fleste overenskomster er det fra den 1. juni ændret, så din arbejdsgiver fremover indbetaler minimum 10 pct. i pensionsbidrag, mens du selv typisk skal indbetale 2 pct.

Indbetal ekstra til pension

Du kan dog vælge at fastholde din egen betaling på 4 pct. Ved frivilligt at indbetale 2 pct. ekstra i pension, vil dine samlede indbetalinger komme op på 14 pct., uden at det vil påvirke dine lønudbetalinger i forhold til, hvad du er vant til i dag. Og de ekstra indbetalinger kan med tiden vokse sig meget store.

Hvis du vil fortsætte med selv at indbetale 4 pct. til din pension, så skal du bede din arbejdsgiver om at få dit eget pensionsbidrag sat op med 2 pct. Hvis du fortryder, kan du altid sætte dit eget pensionsbidrag ned til 2 pct. igen.

1 mio. kr. ekstra i pension

Hvis et typisk 22-årigt PensionDanmark-medlem indbetaler 2 pct. ekstra til pensionsopsparingen over et helt arbejdsliv, vil den samlede pensionsopsparing ved folkepensionsalderen vokse med over 1 mio. kr. før skat.

Note:
Figuren viser, hvad der sker hvis et typisk 22-årigt medlem vælger at fortsætte med den nuværende egen-indbetaling til pension.
Pensionsindbetalingerne vil stige med 2 pct., da arbejdsgiverne skal indbetale 2 procentpoint mere ifølge de nye overenskomster. Der er regnet med følgende forudsætninger:
Startlønnen er 436.000 med en reallønsvækst på 1,3 pct. pr. år. Medlemmet er i parforhold. Medlemmet arbejder frem til folkepensionsalder (74,5)