Foto af Industriens Pension
Medlemsinfo

Arbejdsmarkedspensionerne fylder 30 år

Når du i dag tjekker din pensionskonto, så kan du sende en venlig tanke til dit fagforbund, som var med til at etablere arbejdsmarkedspensionerne.

I år er det 30 år siden, at de dengang nye arbejdsmarkedspensionsselskaber modtog de første indbetalinger til medlemmernes pensionsopsparinger.

i januar 1993 var pensionsbidraget på 0,9 procent af lønnen, mens det i dag ligger på mindst 12 pct.
-

Dengang i januar 1993 var pensionsbidraget på beskedne 0,9 procent af lønnen, mens det i dag ligger på mindst 12 pct.

Da de første indbetalinger tikkede ind hos PensionDanmark og Industriens Pension, tvivlede mange på, at pensionsordningerne kunne blive en bærende del af pensionisternes indkomst. Sådan er det ikke længere.

I dag hersker der bred enighed om, at arbejdsmarkedspensionernes betydning næppe kan overdrives, og medlemmernes samlede opsparinger i PensionDanmark og Industriens Pension har i dag rundet 500 mia. kr.

Det betyder først og fremmest en kæmpe forskel for dig som medlem.

Grundstenen lagt i 1987

Grundstenen til arbejdsmarkedspensionerne blev dog lagt nogle år tidligere med den såkaldte Fælleserklæring fra 1987, hvor fagbevægelsen, arbejdsgiverne og regeringen besluttede, at almindelige fag- og ufaglærte lønmodtagere skulle have pensionsopsparing som supplement til folkepensionen.

Det vil sige pensionsordninger, der svarede til de ordninger, som mere privilegerede grupper på arbejdsmarkedet havde haft i årtier.

Medlemmernes samlede opsparinger i PensionDanmark og Industriens Pension har i dag rundet 500 mia. kr.
-

Den gradvise udbygning af pensionsordningerne betyder, at de fleste medlemmer, der går på pension, fremover stort set kan fastholde den levestandard, de havde i arbejdslivet.

I 1993, inden arbejdsmarkedspensionerne var bygget op, kunne datidens nypensionerede kun forvente at bevare 40-55 procent af deres nettoindkomst. Dengang havde mange lønmodtagere slet ikke nogen opsparing til alderdommen, og det var alene folkepensionen og ATP, der finansierede alderdommen.

Opsparinger vil fortsat vokse

I dag er billedet et helt andet. Ved udgangen af 2021 havde selskabernes medlemmer i aldersgruppen 60-69 år i gennemsnit over 1,5 mio. kr. i samlet pensionsopsparing, viser tal fra Nationalbanken.

Samtidig er pensionsformuerne fortsat under gradvis opbygning, og medlemmernes gennemsnitlige opsparinger forventes derfor at vokse betydeligt de kommende årtier.

Pensionsordningen har desuden udviklet sig løbende, så den i dag også indeholder en række forsikringer, der giver dig tryghed i arbejdslivet.

Tjek din pensionsordning

I både Industriens Pension og PensionDanmark, hvor langt de fleste medlemmer har pension, har du mulighed for at se dine private pensionsoplysninger via pc eller via en pensions-app på din smartphone. Via mobilen kan du fx se, hvad der står på pensionskontoen, og hvilke forsikringer du har i din pensionsordning. Du kan også se, hvor meget du får udbetalt, når du går på pension.

Søg efter Industriens Pension eller PensionDanmark i App Store eller Google Play. Første gang du bruger app’en på telefonen, skal du bruge NemID/MitID til at oprette en pinkode. Herefter kan du frit bruge app’en på din telefon – med pinkoden, fingeraftryk eller FaceID.

Du er også altid meget velkommen til at kontakte dit pensionsselskab, hvis du har problemer med app’en eller har andre spørgsmål om din pensionsopsparing og dine forsikringer. Du kan ringe til PensionDanmark på 7012 1330 eller til Industriens Pension på 7033 7070.