Nyhed

Afdelingsbestyrelsen indstiller Allan Kristensen

Fakta om Allan

1988-1998: arbejdet på lager og kontor.
1998 -2019: Slagteriarbejder.
2005 – 2019: Arbejdsmiljørepræsentant på slagteriet i Herning.
2020 - 2023: Arbejdsmiljøkonsulent i Fødevareforbundet NNF.
Samtidig med sit tillidshverv, har han siddet i NNF’s lokale arbejdsmiljøudvalg.

Uddannelse

Lager og kontor uddannet.
Akademi uddannelse i ledelse.
Fagbevægelsens pædagogiske grunduddannelse.
Arbejdsmiljø- og overenskomst kurser som tillidsvalgt.

Som arbejdsmiljøkonsulent har Allan siddet i forskellige branchefællesskab for arbejdsmiljø, hvor han i samarbejde med arbejdsgiverorganisationerne hat sat mål for arbejdsmiljøet og samarbejdet med virksomhederne om implementering af målene.

Allan har undervist i arbejdsmiljø og den danske model på arbejdsmiljø grundkursus og i arbejdsmiljø på TR-grundkursus. Deltaget i netværksmøder og temadage, hvor han har holdt oplæg om arbejdsmiljø, lavet introdage for nye arbejdsmiljørepræsentanter i samarbejde med afdelingerne. Allan har i det daglige rådgivet og vejledt tillidsvalgte når de har haft arbejdsmiljø udfordringer på deres arbejdsplads.

Allan har arbejdet med strategisk samarbejde mellem TR og AMR for at styrke deres samarbejde.

Allan har i sine godt tre år som ansat i forbundet fået et godt indblik i det strategiske og politiske arbejde i forbundet.

Med den baggrund er Allan meget motiveret for at påtage sig opgaven som afdelingsformand for Fødevareforbundet NNF Midt Vestjylland, - og bestyrelsen, at bringe afdelingen ind i fremtiden til gavn for vores brancher og afdelingens medlemmer.

På afdelingsbestyrelsen vegne
Steen Hartmann
Afdelingsformand