Nyhed

Ny uddannelse intensiverer indsatsen for det gode arbejdsmiljø

Det første hold er nu igennem Fødevareforbundet NNF’s nye grunduddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter.
Få artiklen læst op:
0:00

- Det her er supergodt, for man føler ikke, at man står alene, når man kommer tilbage til virksomheden, lyder det fra Martin Birkebæk Pedersen.

Han er nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant på Danish Crowns slagteri i Ringsted og har netop som en af de første gennemført Fødevareforbundet NNF’s nye grunduddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter. Den nye uddannelse varer i alt ni dage fordelt over tre kursusmoduler. Det er første gang, at forbundet tilbyder medlemmerne et kursus kun med fokus på rollen som arbejdsmiljørepræsentant.

Det giver blandt andet deltagerne mulighed for at lære hinanden at kende og udveksle erfaringer på tværs af arbejdspladserne.

- Det er rigtig godt at komme her og udveksle ideer. Lige høre ’Hvordan kører det hos jer?’ ’Hos os kører det sådan’, siger Martin Birkebæk Pedersen.

Han bakkes op af Senad Sabic, der er arbejdsmiljørepræsentant på Himmerlandskød.

- Nu kender vi hinanden og har hinandens kontaktoplysninger. Så det kan godt være, at jeg kan finde på at ringe til Martin, hvis jeg på et tidspunkt står i en situation og ikke har nogen at spare med, siger han.

Det er rigtig godt at komme her og udveksle ideer. Lige høre ’Hvordan kører det hos jer?'
- Martin Birkebæk Pedersen, arbejdsmiljørepræsentant, Danish Crown Ringsted

Tidligere har arbejdsmiljørepræsentanterne haft mulighed for at deltage på den almindelige grunduddannelse, der primært er målrettet tillidsrepræsentanter. Her handler to af de i alt 15 kursusdage om arbejdsmiljøindsatsen, mens der på den nye uddannelse fokuseres intenst på arbejdsmiljø syv ud af de ni dage.

Artiklen fortsætter under billedet.

Senad Sabic (tv) er tillidsrepræsentant på Himmerlandskøds afdeling i Aalestrup.
Senad Sabic (th) er tillidsrepræsentant på Himmerlandskøds afdeling i Aalestrup.

De mange dage ryster deltagerne sammen og gør dem trygge ved hinanden, så de dermed får lettere ved at dele ud af egne oplevelser. Og det er vigtigt, da uddannelsen i høj grad er bygget op omkring, at deltagerne tager afsæt i deres egen virkelighed.

De spiller på forskellige spilleplader

- Undervisningen skal tage udgangspunkt i den virksomhed, som de er på: Den organisation, den ledelse; om det er en stor koncern eller lille virksomhed. Det er forskellige spilleplader, de spiller på, siger Per Hansen.

Han er forbundssekretær for arbejdsmarkedssekretariatet i Fødevareforbundet NNF og ansvarlig for arbejdsmiljøindsatsen. Han fortæller, at uddannelsen er oprettet for at sætte mere fokus på arbejdsmiljørepræsentanternes vigtige rolle og give dem redskaber, de kan bruge i det daglige.

- Vi arbejder meget på, at arbejdsmiljørepræsentanterne stiller de rigtige og uddybende spørgsmål, når deres virksomhed gør noget. Vi hører mange virksomheder sige mange flotte ord, vi ser mange flotte politiker, men det bliver ikke til virkelighed, siger han.

Der spiller arbejdsmiljørepræsentanterne en vigtig rolle i at få virksomhederne til at gøre målsætninger til konkrete tiltag.

Vi hører mange virksomheder sige mange flotte ord, vi ser mange flotte politiker, men det bliver ikke til virkelighed.
- Per Hansen, forbundssekretær for arbejdsmarkedssekretariatet i Fødevareforbundet NNF.

Da det er vigtigt, at uddannelsen tager afsæt i deltagernes dagligdag, interviewes de alle om situationen på netop deres arbejdsplads inden første kursusgang.

- Så får vi et billede af, hvad de kommer med. Hvad er det for en virksomhed, og hvad har de af muligheder. Nogle steder har de for eksempel ikke en arbejdsmiljøorganisation, fordi de er så små, hvor det er noget helt andet på et slagteri med 1400 mennesker, siger Per Hansen.

Skal huske de bløde ting

Deltagerne på kurset bliver bedt om at tage hjem og arbejde med helt konkrete udfordringer på arbejdspladsen mellem kursusmodulerne.

- Det er vigtigt, at vi tager den der generelle viden og omsætter til deres virkelighed og hverdag. Det skal være nærværende, siger Per Hansen.

Artiklen fortsætter under billedet.

Martin Birkebæk Pedersen har været på slagteriet i Ringsted i 12 år og er nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant.
Martin Birkebæk Pedersen har været på slagteriet i Ringsted i 12 år og er nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant.

Både Martin Birkebæk Pedersen og Senad Sabic har udfordringer at tage fat på. Hos Danish Crown i Ringsted er Martin Birkebæk Pedersen er blevet mere opmærksom på, at der skal være fokus på mere end sikkerhed og nedslidning.

- Arbejdsmiljø handlede i gamle dage om, at man ikke skulle løfte for mange kilo. I dag handler det jo om alt. Trivsel for eksempel. Vi skal være mere opmærksomme på de der bløde ting, siger han.

Slagteriet har stor udskiftning blandt medarbejderne, hvilket giver udfordringer for arbejdsmiljøet. Han kunne derfor godt tænke sig at få lavet en mentorordning, så de erfarende medarbejdere hjælper med at tage godt imod de mange nye medarbejdere.

- Det er ikke altid, at lederne har den nødvendige tid til at tage imod dem, og der vil en mentorordning hjælpe, siger han.

På Senad Sabics arbejdsplads står de over for en stor udfordring, da Himmerlandskød bygger et helt nyt anlæg, hvor tre afdelinger skal lægges sammen til ét. Der er det vigtigt at alle fortsat passer godt på hinanden, og at sikkerheden er i højsædet.

- Vi skal sørge for, at folk stadig møder glade på arbejde og kommer hjem i et stykke, siger han.
Han er glad for, at han nu har fået flere redskaber til at løfte rollen som arbejdsmiljørepræsentant.

- Vi bliver virkelig godt klædt på, siger han.

GRUNDUDDANNELSEN FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER

Uddannelsen er målrettet nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter, der klædes på til at udfylde deres tillidshverv.

Uddannelsen tager i alt ni dage, der er fordelt på tre moduler af hver tre dages varighed.

  • På første modul arbejdes med rollen som arbejdsmiljørepræsentant og hvilke opgaver, arbejdsmiljørepræsentanten har. Deltagerne får desuden til opgave at vælge et problem eller en udfordring, som de vil arbejde med hjemme på egen virksomhed.
  • På andet modul samles op på ’hjemmeopgaven’. Her fokuseres desuden på psykisk arbejdsmiljø samt de dele af det fysiske arbejdsmiljø, der omhandler støj, værnemidler, indeklima med mere.
  • På tredje modul er der fokus på fællesskab og organisering samt inddragelse af kolleger. Der fokuseres desuden på systematik i arbejdsmiljøindsatsen og samles op på viden fra de øvrige moduler.