Nyhed

Hvordan sikrer vi et bedre samarbejde med udenlandske kollegaer?

De danske slagteriet kan ikke undvære udenlandsk arbejdskraft, men de mange nationaliteter og sprog skaber udfordringer i hverdagen. Både Danish Crown i Blans og Horsens har gode erfaringer med mentorordninger.

Der bliver talt flere og flere forskellige sprog ved båndene på de danske slagterier. Kollegaerne kommer fra Polen, Syrien, Eritrea og mange andre lande, og det giver både nogle praktiske og kulturelle udfordringer i hverdagen.

Vi bruger meget energi på tolkning, men det er en stor udfordring fx at sætte dem ind i akkordsystemet.
- Morten Grau, fællestillidsrepræsentant hos Danish Crown i Horsens

På Danish Crown i Horsens er Morten Grau fællestillidsrepræsentant for omkring 50 forskellige nationaliteter.

– De har brug for hjælp med en masse praktiske ting som nemid, e-boks og cpr-nummer. Vi bruger meget energi på tolkning, men det er en stor udfordring fx at sætte dem ind i akkordsystemet, sagde Morten Grau, da han sammen med Brian Vestergaard, formand for tillidsmandskollegiet og tillidsrepræsentant hos Danish Crown i Blans, Jim Jensen, næstformand i Fødevareforbundet NNF og Søren F. Eriksen, vice president for Danish Crown på Folkemødet på Bornholm debatterede, hvordan udfordringerne med udenlandsk arbejdskraft løses bedst muligt.

Ved ikke, hvad der smutter i oversættelsen

De fleste af Danish Crowns slagterier har tolke, men det er ofte en kollega, som hjælper tillidsrepræsentanten med at oversætte til de udenlandske kollegaer, og det kan der være udfordringer ved.

– Hvis man ikke selv forstår akkordsystemet 100%, kan man ikke oversætte det, og vi har ingen chance for at vide, hvad der smutter i oversættelsen, sagde Brian Vestergaard og blev suppleret af Morten Grau:

– Vi har tolke, men det kan godt være svært, hvis en udenlandsk kollega står i en livskrise, hvor konen er gået med børnene. Så skal en anden kollega hjælpe med oversættelsen, og bagefter skal de ned at stå ved siden af hinanden ved båndet.

Mentorordning virker

Både på slagteriet i Blans og i Horsens har de haft gode erfaringer med at lave en mentorordning, hvor nye udenlandske kollegaer sættes sammen med en erfaren kollega.

– Det sikrer, at de bliver kørt godt ind, og vi har nemmere ved at fastholde dem bagefter, sagde Brian Vestergaard.

Han delte desuden erfaringer fra et forsøg med en praktikordning, hvor nytilkomne kolleger, der ikke taler andet end arabisk, har skiftet mellem at deltage i danskundervisning og været i praktik samtidig. Det var en stor succes.

Arbejdsgiver anerkender udfordringerne

Behovet for udenlandsk arbejdskraft bliver ikke mindre i fremtiden, og Søren F. Eriksen erkendte, at der er behov for at se på, hvordan man kan sikre en mere velfungere integration af udenlandske kollegaer.

– Danish Crown har brugt ressourcer på at få udenlandske medarbejdere integreret på arbejdspladserne, men at det desværre ikke er lykkedes. Vi er åbne for at se på nye muligheder, hvis det kan give bedre resultater, sagde han.

Derudover pointerede han, at det kræver en fælles indsats fra alle parter, både virksomheden, tillidsrepræsentanterne, samt de danske og udenlandske kolleger at få integrationen til at lykkes:

 – Hvis vi kan få en bedre blanding af medarbejderne i kantinen, er vi nået langt. Det går begge veje. Danskerne skal også være gode til at opsøge de udenlandske kollegaer, sagde Søren F. Eriksen.