Foto af Mostphotos
Medlemsinfo

Guide: Sådan søger du om ret til tidlig pension

I 2021 fik lønmodtagere, som har arbejdet 42 år eller mere, ret til tidlig pension, og i januar 2022 får de første udbetalt ydelsen. Men hvad skal du være opmærksom på, inden du søger, hvordan søger du, og er tidlig pension eller efterløn den bedste løsning for dig? Få svarene i denne guide.
Få artiklen læst op
0:00

Det skal du vide, inden du søger:

Hvad er tidlig pension?

Tidlig pension betyder, at du har ret til at gå 1, 2 eller 3 år tidligere på pension, hvis du opfylder betingelserne for, hvor mange år du har været tilknyttet arbejdsmarkedet.

  • 44 år på arbejdsmarkedet giver ret til 3 år med tidlig pension
  • 43 år på arbejdsmarkedet giver ret til 2 år med tidlig pension
  • 42 år på arbejdsmarkedet givet ret til 1 år med tidlig pension

Hvilke betingelser skal jeg opfylde for at have ret til tidlig pension?

Udover at have været 42 år eller mere på arbejdsmarkedet skal du opfylde nogle betingelser for at få ret til tidlig pension.

Du skal som udgangspunkt:

  • Være dansk statsborger.
  • Have fast bopæl i Danmark.
  • Have boet i Danmark i mindst tre år, fra du fyldte 15 år, til du nåede pensionsalderen.
  • Ikke modtage førtidspension eller seniorpension.
  • Være tilknyttet arbejdsmarkedet eller medlem af en a-kasse

Hvis du opfylder betingelserne, kan du få et bevis på, at du kan gå tidligere på pension allerede 6 år før din folkepensionsalder.

Hvornår kan jeg søge om tidlig pension?

Tidspunktet for, hvornår du kan søge om tidlig pension, afhænger af, hvornår du er født.

Personer født fra 2. halvår af 1955 til 1964 kan ansøge, når de er 61 år
Personer født fra 1965 til 1968 kan søge, når de er 62 år
Personer født fra 1969 til 1970 kan søge, når de er 63 år
Personer født i 1971 og senere kan søge 6 år før deres pensionsalder.

Sådan søger du om ret til tidlig pension:

Hvordan søger jeg om tidlig pension?

Du kan søge om retten til tidlig pension ved at udfylde et ansøgningsskema på www.borger.dk

Du kan søge, fra du er 61 år.

Din ansøgning sendes til Udbetaling Danmark, som undersøger, om du opfylder de generelle betingelser og kravene til anciennitet (tilknytning til arbejdsmarkedet). Du skal ikke vedlægge dokumentation for anciennitet, når du søger. Det finder Udbetaling Danmark ud af, og ellers kontakter de dig.

Når din ansøgning er behandlet, får du svar. Enten får du tilkendt retten til tidlig pension, eller også får du en delvis tilkendelse af retten til tidlig pension eller et afslag. Får du afslag eller delvist afslag, kan du søge igen, hvis du har nye, relevante oplysninger til din sag.

Hvad sker der, hvis jeg får tilkendt ret til tidlig pension?

Når du har fået tilkendt ret til tidlig pension, får du en dato for, hvornår du er berettiget til at gå på tidlig pension. Tre måneder før den dato modtager du et brev fra Udbetaling Danmark i din e-Boks eller via fysisk post med pensionsoplysninger, en vejledende ydelse og en vejledning om, hvad du skal gøre.

Skal jeg stadig være medlem af a-kassen, hvis jeg bliver godkendt til tidlig pension?

Det er vigtigt, at du enten er tilknyttet arbejdsmarkedet eller stadig er medlem af a-kassen, helt indtil du går på tidlig pension. Når du er medlem af a-kassen, sidestilles det nemlig med, at du er tilknyttet arbejdsmarkedet, og det er et af kravene for at få tidlig pension.

Du skal være tilknyttet arbejdsmarkedet i en sammenhængende periode på 9 måneder, der ligger umiddelbart før det tidspunkt, hvor der er 3 måneder til, at du tidligst kan overgå til tidlig pension.

Skal jeg gå på tidlig pension den dag, jeg har ret til det?

Nej. Hvis du bliver godkendt til tidlig pension, får du en dato, hvor du kan søge om at gå på tidlig pension, men du skal ikke gå den dato. Du skal dog være opmærksom på, at du skal søge om udbetaling på borger.dk minimum 2 måneder før, du gerne vil gå på tidlig pension.

Hvad er bedst for dig: Tidlig pension eller efterløn?

Kan det bedst betale sig at gå på tidlig pension eller efterløn?

Selv om både tidlig pension og efterlønsordningen giver mulighed for at trække sig tilbage tidligere, er de to ordninger meget forskellige. Det er helt individuelt, hvad der er den bedste løsning økonomisk for dig, og der er flere faktorer, som har betydning – fx hvor stor en pensionsopsparing du har, og om du har tænkt dig fortsat at arbejde.

Derfor er det en god idé at kontakte din a-kasse, hvis du har spørgsmål om efterløn, og kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål om tidlig pension.

På borger.dk kan du læse mere om tidlig pension og bruge beregneren til at få en vejledende beregning af din tidlig pension: Beregn vejledende ydelse

Det samme kan du gøre ift. til efterløn: Beregn efterløn

Kan jeg skifte fra efterløn til tidlig pension?

Hvis du er gået på efterløn før 1. januar 2022, kan du vælge at skifte fra efterløn til tidlig pension. Gør du det, får du et kompensationsbeløb som en slags erstatning for de måneder, du mister i efterløn. Beløbet svarer til 2.676 kroner om måneden pr. måned, du mister. To år svarer til 64.224 kroner. Der skal betales skat af beløbet, som bliver udbetalt som et engangsbeløb.

Hvis du går på efterløn efter den 1. januar 2022, kan du også skifte til tidlig pension, men du kan dog ikke få kompensationsbeløbet. 

Faktaboks: Så meget kan du få i tidlig pension

Det maksimale beløb, du kan få i tidlig pension, er 13.740 kr. pr. måned (2022). Pensionen kan blive sat ned, hvis du har pensionsopsparinger.

Livsvarige pensioner medtages i beregningen med 80 pct. af den årlige pension. Alle andre pensioner tages med i beregningen med 5 pct. af det, der kaldes depotværdien.

Overstiger de to resultater bundfradraget, som er 102.900 kr., så nedsættes den tidlige pension pr. år med det beløb, der overstiger de 102.900 kr.

Arbejder du, mens du modtager tidlig pension, fradrages den arbejdsindkomst, som overstiger 24.700 kr. på et år, med 64 pct.

Hvis du fx tjener 84.000 kr. på et år, fratrækkes 24.700 kr. Herefter er der 59.300 kr. tilbage, som nedsætter den tidlige pension med 64 pct. = 37.952 kr. pr. år.

Kontakt a-kassen for spørgsmål om efterløn

Har du spørgsmål om din efterløn, kan du kontakte Fødevareforbundet NNF's a-kasse alle hverdage fra kl. 8.30-15.30 (fredag kun til 14.00) på tlf.: 38 18 72 72 eller på mail: akassen@nnf.dk.