Foto af David Perrin
Jeg mener

Wehlast: 2023 bliver et spændende år!

Forbundsformand Ole Wehlast kigger tilbage på et år, der igen satte ret til tidlig pension til debat. Og så ser han frem mod et 2023, der blandt andet byder på et samarbejde med en ny regering og overenskomstforhandlinger

Her på falderebet til et nyt år, kan det være nyttigt at kigge lidt tilbage på året, der er gået.

Vi startede 2022 ud med at fejre, at de første lønmodtagere kunne søge om ret til tidlig pension. Endelig har vi fået en ordning, der tager hånd om dem med de længste og hårdeste arbejdsliv - og det vel at mærke på en værdig måde, hvor de ikke skal stå med hatten i hånden og håbe på en forstående sagsbehandler.

Hen over året viste det sig da også, at netop medlemmerne af Fødevareforbundet NNF har været blandt de flittigste til at søge om ret til tidlig pension. Efter at have kæmpet for vores medlemmers ret til en værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet i så mange år, var det rart at konstatere, at vores indsats har gjort en forskel, og at vi gjorde ret i at kæmpe netop denne sag.

Den nye regering er ikke uden tidsler

For os i Fødevareforbundet NNF er det derfor også helt afhørende, at tidlig pension ser ud til at bestå, trods en ny regering. Det samme gør sig desværre ikke gældende for seniorpensionen. Det er ellers også en populær ordning, der giver en tiltrængt håndsrækning til de lønmodtagere, der bliver nedslidte, inden de når pensionsalderen.

Et lille plaster såret er det, at ordningen i det mindste ikke forringes for de lønmodtagere, der allerede er på seniorpension. Men helt generelt er det en tidsel for os, hver gang forholdene for de danske lønmodtagere forringes. Det gælder også regeringens planer om at sløjfe bededag. Det er absolut heller ikke er en blomst, der er groet i vores have.

Men med en ny regering hen over midten –hvor vi har fået noget vi ikke har haft i over 40 år - er det ikke overraskende, at der dukker sager op, som ikke falder i vores smag. Vi skal vænne os til at være på samme hold som dem, der plejede at være vores modstandere. Og de skal vænne sig til at se arbejdsmarkedet med nogle lidt andre briller. Jeg krydser fingre for - og vil kæmpe for - at det også lykkes.

Sammen om en C02-afgift

2023 vil også byde på diskussioner og forhandlinger om landbrugets kommende CO2-afgift. Det er kun ret og rimeligt, at landbruget kompenserer for sin klimabelastning. Til gengæld er det helt urimeligt, hvis de danske fødevarearbejdere skal miste deres job på den bekostning. Vi vil derfor søge maksimal indflydelse, hvor vi kan, og vi vil kæmpe for, at en CO2-afgift bliver skruet sammen på en måde, der sikrer danske arbejdspladser.

Allerede kort efter nytår skal jeg mødes med Landbrug & Fødevarer og tale om, hvordan vi kan se det ske. Jeg er ikke i tvivl om, at det vil være til fælles gavn, at så mange interessenter som muligt kan stå sammen om at præsentere en plan for en CO2-afgift.

Jeg ser i hvert fald frem til at mødes med andre interesseorganisationer, brancheorganisationer, politikere, og virksomheder for at diskutere, hvordan bevarelse af arbejdspladser, en grøn omstilling og en CO2-afgift kan gå hånd i hånd.

Et år i forhandlingens-tegn

2023 kommer i det hele taget til at stå i forhandlingens-tegn – OK23 står for døren.

Vi har udtaget vores krav og ser frem til at mødes med arbejdsgiverne og præsentere dem for deres medarbejderes ønsker.

For en faglig organisation er overenskomstforhandlinger en højtid. Overenskomsterne er grundpillerne i vores fællesskab, og på dem hviler vores styrke, vores kampgejst og vores sammenhold. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle dem, der har budt ind med ønsker og krav. Det er dejligt at opleve, at medlemmerne i så stor grad bakker op om de kommende forhandlinger.

Som næstformand Jim Jensen tidligere har sagt: Vi tør ikke love, at vi kan indfri alle vores medlemmernes forventninger, men vi vil gerne love, at vi vil gøre, hvad alt vi kan. Og selvom det ser rigtig svært ud, så får det os ikke til at tøve. Tværtimod.

Med disse ord vil jeg gerne sige tak for et godt og stærkt 2022.

Rigtig godt nytår og på gensyn i 2023.