Foto af David Perrin
Nyhed

OK23: Her er vores krav

Fødevareforbundet NNF er klar med de temaer, de tager med til forhandlingsbordet, når de mødes med arbejdsgiverne forud for OK23. Men der er plads til uforudsete input – som fx en diskussion om St. Bededag
Næstformand Jim Jensen
Næstformand Jim Jensen

Mere end 500 medlemmer har benyttet muligheden for at indsende krav til overenskomstforhandlingerne via forbundets OK23-hjemmeside. Herudover har hundredvis af medlemmer afleveret deres krav til forhandlerne, da OK-bussen besøgte over 70 virksomheder i løbet af efteråret.

- Det er en utrolig styrke for os, når vi sidder ved forhandlingsbordet, at så mange medlemmer har budt ind. At vi går til forhandlinger med netop de ønsker og krav, som medlemmerne har bedt os om at tage med, forklarer næstformand og forhandler for Fødevareforbundet NNF Jim Jensen.

De mange krav er blevet samlet og overgivet til de forhandlingsudvalg, der er nedsat for hver overenskomst. Forhandlingsudvalgene har gennemgået kravene og samlet dem i nogle overordnede temaer. Sidenhen er temaerne blevet forelagt for forbundet hovedbestyrelse.

På vegne af forhandlingsudvalgene vil Jim Jensen gerne takke de mange medlemmer, der har meldt deres ønsker og krav ind:

- Jeg er utrolig glad for, at så mange medlemmer har engageret sig i OK23. Forhandlingsudvalgene har aldrig tidligere siddet med så mange input. Det er høj grad med til at give både dem og de øvrige forhandlere et rygstød, når forhandlingerne går i gang.

 

Fødevareforbundet NNF’s OK-temaer 2023

  • Løn
  • Fritvalg
  • Seniorordninger
  • Uddannelse
  • Tillidsvalgte
  • OK-fonde
  • Tryghed

 

Overenskomstspecifikke krav

Under de enkelte temaer gemmer sig mere konkrete krav. Nogle af dem går på tværs af forbundets overenskomster, andre er specifikke for en eller flere af forbundets overenskomster. Og så er der naturligvis også krav, der forholder sig helt konkret til de enkelte overenskomster.

Jim Jensen vil dog ikke gå længere ned i detaljer:

- Medlemmerne ved jo selv, hvilke krav de har stillet, så de har nok en fornemmelse af, hvad der ligger under de enkelte temaer. Til gengæld må det gerne være en overraskelse for arbejdsgiverne, hvad vi helt konkret bringer til forhandlingsbordet. Derfor offentliggør vi kun de overordnede, tværgående temaer og ikke de enkelte, konkrete krav.

I starten af 2023 mødes Jim Jensen og forbundets øvrige forhandlere med arbejdsgiverne for at udveksle krav.

Store Bededag er skrevet ind i overenskomsterne

Men der kan også komme temaer op udefra. Kort tid efter, at forhandlingsudvalgene havde udtaget forbundets overenskomstkrav og -temaer, fremlagde den nye SMV-regering sin plan om at sløjfe Bededag.

Det har givet anledning til en del skriverier frem og tilbage, men Jim Jensen maner til besindighed:

- Bededag indskrevet som en såkaldt søgnehelligdag i langt de fleste af vores overenskomster. Det betyder, at medlemmerne har ret til at holde fri den dag. Og økonomisk set bliver dagen dækket ind af søgnehelligdagshenlæggelsen. Det betyder samtidig, at hvis regeringen virkelig holder fast i sin plan, så vil emnet komme op til forårets overenskomstforhandlinger, og som de fleste ved, er det svært at skrive en opnået rettighed ud af en overenskomst. Det bliver i hvert fald hurtigt en dyr affære, forklarer Jim Jensen, og fortsætter,

- Og så er det værd at minde om, at regeringen – hvis den kommer igennem med den her plan – først vil fjerne Bededag fra 2024. Vi har altså rigtig god tid til at finde en løsning på den nedlagte søgnehelligdag, konstaterer Jim Jensen.

Du kan følge med i forhandlingerne på OK23.nnf.dk.