Foto af Rune Evensen
Nyhed

Kursen for forbundet de næste fire år er lagt

Forbundet skal blandt andet have fokus på sunde arbejdspladser de kommende fire år. Det står klart, efter kongressen har vedtaget oplægget Vision 2025.
0:00

- Vi vil i den kommende kongresperiode arbejde med begrebet sunde arbejdspladser. Det handler hverken om frugtordninger, fitness eller rygestopkurser. Det handler derimod om, at det ikke må være ødelæggende for kroppen at gå på arbejde.

Sådan sagde forbundsformand Ole Wehlast, da han på kongressen i Aalborg præsenterede hovedbestyrelsens visioner for den kommende kongresperiode.

Der er alt for mange af forbundets medlemmer, der har smerter og må spise piller for at kunne gå på arbejde, og selvom en del af dem nu har fået ret tid tidlig pension, skal der arbejdes hårdt for at forbedre arbejdsmiljøet. Det skal både ske ved at få virksomhederne til at tage større ansvar og ved at styrke arbejdsmiljørepræsentanternes arbejde.

Artiklen fortsætter under billedet.

Fødevareforbundet NNF Midt-Vest på kongressen

Afdelingsformand Steen Hartmann fremlægger Fødevareforbundet NNF Midt-Vests forslag om, at der skal igangsættes et analysearbejde af, om forbundet igen skal have eget forbundshus i stedet for at bo til leje.

- Det langsigtede mål er at sikre, at så få medlemmer af Fødevareforbundet NNF som bliver nedslidte af at gå på arbejde, sagde forbundsformanden.

Vision 2025 blev enstemmigt vedtaget, og dermed er forbundets retning lagt for den kommende periode. Ud over fokus på sunde arbejdspladser, indeholder planerne blandt andet også en styrkelse af lokalafdelingerne og en fortsat styrkelse af uddannelsesområdet.

Ungdommen bliver markant styrket

De unge medlemmer af forbundet var også prioriteret i hovedbestyrelsens visionsdokument, men det lykkedes NNF Ungdom at blive yderligere sat på dagsordenen med tre ændringsforslag, der alle blev vedtaget med overvældende flertal.

Artiklen fortsætter under billedet.

Mikkel Lindö Larsen fremlægger ændringsforslag på kongressen.

Mikkel Lindö Larsen fremlagde på vegne af NNF Ungdom to af ungdommens tre forslag til ændringer til Vision 2025. Alle tre ændringer blev vedtaget.

Ungdommen foreslog blandt andet, at der i den kommende periode skal arbejdes for, at de får fast repræsentation i hovedbestyrelsen.

- Hel organisationen er nødt til at tage aktiv del i ungdomsarbejdet i vores forbund. Derfor skal vi i den kommende kongresperiode arbejde hen imod, at ungdommen er repræsenteret i hovedbestyrelsen, sagde Mikkel Lindö Larsen fra NNF Ungdom, der motiverede forslaget fra talerstolen.

NNF Ungdom kom også igennem med et forslag om, at der en gang om året udarbejdes et ’ungdommens dokument’, der skal fungere som handlingsplan for ungdomsarbejdet. Og så stemte de delegerede ligeledes ja til, at der på forbundets grunduddannelser for tillidsvalgte skal sikres plads til de unge.

VISIONERNE FOR DEN KOMMENDE PERIODE

Der pilles ikke ved forbundets grundlæggende struktur i den kommende periode. Her er nogle af hovedpunkterne i Vision 2025:

 • Forbundets formand og næstformand får en ekstra stemme ved afstemninger i hovedbestyrelsen, således at tillidsrepræsentanterne, lokalafdelingerne og forbundsdelen af hovedbestyrelsen har lige mange stemmer.
 • Der skal arbejdes på at skabe et forbundsmøde, der bliver et forum mellem kongresser, hvor strategien kan debatteres. Mødet skal dog ikke være beslutningsdygtigt.
 • Lokalafdelingerne skal styrkes.
 • Der igangsættes et arbejde med at analysere, om det vil være fornuftigt igen at få sit eget forbundshus i stedet for at leje sig ind som i dag hos Dansk Metal.
 • Uddannelsesindsatsen skal styrkes.
 • Der skal arbejdes på at skabe sunde arbejdspladser.
 • Overenskomstarbejdet er grundfundamentet i forbundets arbejde og skal fastholdes og styrkes.
 • Arbejdet med at være en organiserende fagforening fastholdes og styrkes.
 • Medlemmerne skal opleve en højnet service, når de kontakter forbundet.
 • Ungdomsarbejdet styrkes.
 • Kurserne for tillidsvalgte skal løbende udbygges og forbedres.
 • Der skal igangsættes et talentudviklingsprojekt, der skal sikre, at man har fremtidens faglige aktive.

Læs hele visionsoplægget her