Foto af Rune Evensen
Nyhed

Fødevareforbundet NNF: Indfør sundhedsregnskaber for at mindske nedslidning

Mange medlemmer af Fødevareforbundet har et nedslidende arbejde og må spise piller for at kunne udføre det. Derfor foreslår Fødevareforbundet NNF, at alle virksomheder i Danmark forpligtes til at føre et sundhedsregnskab, som skal medvirke til at forebygge nedslidning.

64 procent af Fødevareforbundet NNF’s medlemmer må jævnligt spise smertestillende medicin for at kunne passe deres arbejde. Tallet vidner om, at arbejdet i fødevarebranchen er fysisk hårdt, og der er brug for at forbedre arbejdsmiljøet på arbejdspladserne.

For at kunne forebygge nedslidning er det afgørende at få et overblik over, hvordan de forskellige arbejdsfunktioner på virksomheden påvirker kroppen.
- Ole Wehlast, forbundsformand i Fødevareforbundet NNF

Derfor foreslår Fødevareforbundet NNF, at alle virksomheder i Danmark forpligtes til at føre et sundhedsregnskab, som skal være en integreret del af virksomhedernes årsregnskab på linje med klimaregnskaber og CSR-regnskaber. Det fastslog forbundsformand Ole Wehlast i sin mundtlige beretning ved Fødevareforbundet NNF’s kongres torsdag den 23. september:

– Ved siden af virksomhedernes årsrapporter med bundlinje og bæredygtighed må det være muligt for dem at levere et sundhedsregnskab. Et sundhedsregnskab, som viser virksomhedens arbejdsmiljøbelastning, sagde Ole Wehlast og fortsatte:

– Der er masser af styrings- og måleredskaber. Det er i virkeligheden bare om at komme i gang.

Overblik over belastning

I 2020 fik nedslidte ret til tidlig pension. Det var første skridt i Fødevareforbundet NNF’s kamp for at sikre alle en værdig tilbagetrækning, og nu er det tid til at se på, hvordan arbejdsmiljøet i særligt fødevarebranchen kan forbedres.

– Sundhedsregnskabet ligger i direkte forlængelse af vores kamp for tidlig tilbagetrækning. For at kunne forebygge nedslidning er det afgørende at få et overblik over, hvordan de forskellige arbejdsfunktioner på virksomheden påvirker kroppen, sagde Ole Wehlast og fortsatte:

– Derfor skal arbejdsgiverne forpligtes til at vide, hvor meget de enkelte arbejdsfunktioner belaster medarbejderne. Samtidig skal arbejdsgiverne forpligtes til årligt at dokumentere virksomhedens indsats for at sikre sundere arbejdspladser. Kun ved at kende virksomhedernes sundhedsbelastning kan vi sætte os mål for at ændre tingene til det bedre og sætte ind de rigtige steder.

Jeg synes kun, at det er rimeligt, hvis man fra politisk side beder virksomhederne redegøre for, hvordan de belaster medarbejderne.
- Ole Wehlast, forbundsformand for Fødevareforbundet NNF

For at kunne sammenligne virksomheder og følge udviklingen skal der ifølge forbundsformanden være fuld gennemsigtighed og let sammenlignelige nøgletal.

Politikerne skal på banen

Det er et langsigtet mål for Fødevareforbundet NNF at eliminere nedslidende arbejde og sikre, at ingen lønmodtagere bliver syge eller nedslidte af deres arbejde. For at det skal nås, skal der sættes ind på flere fronter:

– Sunde arbejdspladser handler om, at arbejdet helt bevidst er tilrettelagt, så medarbejderne rokerer imellem opgaverne og får en varieret arbejdsdag med skiftende belastning. Det er noget, der skal arbejdes med på hver eneste arbejdsplads, sagde Ole Wehlast.

Han opfordrede samtidig politikerne til at komme på banen:

– Jeg synes kun, at det er rimeligt, hvis man fra politisk side beder virksomhederne redegøre for, hvordan de belaster medarbejderne.

Faktaboks: Fødevareforbundet NNF’s forslag om et sundhedsregnskab

Fødevareforbundet NNF kræver, at alle virksomheder i Danmark forpligtes til at føre et sundhedsregnskab.

Sundhedsregnskabet skal være en integreret del af virksomhedernes årsregnskab på linje med klimaregnskaber og CSR-regnskaber.

I sundhedsregnskabet skal virksomhederne ved brug af let sammenlignelige nøgletal redegøre for sundhedstilstanden på virksomheden, samt indrapportere arbejdets samlede påvirkning af medarbejders sundhedstilstand.

Virksomhederne skal desuden være forpligtet til at offentliggøre en række centrale nøgletal, som gør det muligt for interne og eksterne interessenter at følge udviklingen.

Virksomheden skal således offentliggøre nøgletal for:

– Antal arbejdsskader og udgifter til erstatninger

– Andelen af medarbejdere, der må forlade arbejdspladsen i utide

– Sygefraværets betydning for produktionen og indtjeningen

– Vikarforbrug

– Antallet af opsigelser, personaleomsætning for forskellige grupper og udgifter til rekruttering og oplæring.