Nyhed

Wehlast: ”En europæisk mindsteløn er en katastrofe ”

EU-Parlamentet ønsker en lovbestemt mindsteløn inden for EU. Men inden for den europæiske fødevaresektor er der stor uenighed om perspektivet i en sådan lov.
0:00

Der er ingen tvivl om, hvad Fødevareforbundet NNF mener om en kommende EU-bestemt mindsteløn:

- Det er en katastrofe," sagde Ole Wehlast, forbundsformand for Fødevareforbundet NNF, da der mandag den 22. november blev afholdt generalforsamling i FDT (Food, Drink and Tobacco), som er en af sektorerne i den europæiske sammenslutning af fagforeningerne inden for fødevarer, landbrug og turisme; EFFAT.

Ole Wehlast har fungeret som præsident for FTD siden 2009, og det var ham, der satte den lovbestemte europæiske mindsteløn til debat på dagens møde.

Ja til overenskomster, nej til lovgivning

EU-Parlamentet har fremlagt sit forslag til et direktiv om en lovbestemt mindsteløn, og der er intet i det forslag, der mildner Ole Wehlasts syn på en lovbestemt mindsteløn:

- I Danmark har vi vores egne aftalesystemer, hvor vi uden politisk indblanding forhandler løn- og ansættelsesforhold. Vi kontrollerer også selv, om vores overenskomstaftaler bliver overholdt, og vi sanktionerer selv, hvis overenskomsterne bliver overtrådt. Derfor ønsker hverken lønmodtagere eller arbejdsgivere, at politikerne skal blande sig overenskomstaftalerne.

Han konstaterer samtidig, at hverken en europæisk centralbankdirektør eller en EU-Kommissionsformand skal fastlægge lønniveauet i Danmark.

Nordisk sammenhold

Det er ikke kun i Danmark, at fagbevægelsen korser sig ved udsigten til en lovbestemt mindsteløn.

Det gør de øvrige nordiske lande også. De har nemlig også – i modsætningen til størstedelen af de europæiske lande – et aftalesystem, der minder om det danske.

- 21 lande i Europa har i dag en lovbestemt mindsteløn. Lønniveauet i de lande beviser, at politisk fastlagte minimumslønninger giver lave lønninger, og det vil også blive tilfældet for de lønninger, der vil blive fastlagt i Bruxelles, fastslår Ole Wehlast, og fortsætter:

- De nordiske landes overenskomstsystemer vil blive underlagt et lovregime, der mod vores ønske blander sig i overenskomstsystemet. Og vi kan ikke få en garanti for, at EU-Domstolen ikke pålægger os at indføre de lovfastlagte minimumslønninger. Derfor tøver jeg ikke med at kalde parlamentets forslag for en katastrofe.

På generalforsamlingen i FDT slog Ole Wehlast fast, at Danmark og de nordiske lande fortsat vil bekæmpe en EU-lovbestemt mindsteløn med næb og klør.