Foto af MostPhotos
Nyhed

Forældre får igen ret til dagpenge, når deres børn hjemsendes på grund af corona

Forældre med børn, der sendes hjem på grund af corona, skal igen have ret til dagpenge, mens de er hjemme med børnene. Det er resultatet af en aftale mellem arbejdsmarkedets parter, som nu hastebehandles i Folketinget.
Forældre får igen ret til dagpenge, når deres børn sendes hjem på grund af corona
0:00

Forældre får nu igen ret til at modtage dagpenge, når deres børn sendes hjem fra vuggestue, børnehave eller skole på grund af coronasmitte.

På grund af det stigende smittetryk er Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og beskæftigelsesminister Mattias Tesfaye (S) nemlig blevet enige om at genindføre ordningen om dagpenge til forældre med hjemsendte børn under corona. Trepartsaftalen skal nu hastebehandles i Folketinget, og det glæder næstformanden i Fødevareforbundet NNF, at ordningen ser ud til at blive genindført:

– Vi får i øjeblikket en del henvendelser fra vores medlemmer, som spørger til, hvordan de er stillet, når deres børn sendes hjem på grund af corona. Derfor glæder det mig, at vi nu kan sige til medlemmerne, at de igen får ret til dagpenge efter barselsloven og trygt kan blive hjemme og passe deres børn, siger Jim Jensen.

Udover dagpenge til forældrene giver aftalen også virksomhederne ret til sygedagpengerefusion fra medarbejderens første fraværsdag.

Ordningen viser styrken i den danske model

Ordningen om dagpenge til forældre med hjemsendte børn som følge af corona var en midlertidig lov, der blev vedtaget sidste år. Ordningen udløb den 1. juli i år, men FH og DA havde i et fælles brev til beskæftigelsesministeren foreslået, at den blev genindført, og det er parterne nu blevet enige om.

– Det er rigtig positivt, at ordningen genindføres, og det giver god mening i forhold til at holde smitten nede. Det viser endnu en gang styrken i den danske model, hvor arbejdstagerne sætter sig sammen med arbejdsgiverne og regeringen og i fællesskab bliver enige om en plan, siger Jim Jensen.

Ordningen omfatter forældre til børn under 14 år. De omfattede forældre skal opfylde barselslovens betingelser for ret til dagpenge – herunder beskæftigelseskravet.

Du kan læse mere om mulighederne for dagpenge og kravene til din ansøgning på borger.dk. Har du spørgsmål er du også velkommen til at kontakte Fødevareforbundet NNF på tlf.: 38187272 eller mail: nnf@nnf.dk

Ordningens betingelser:

  • Ordningen omfatter forældre til børn under 14 år.
  • De omfattede forældre skal opfylde barselslovens betingelser for ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet.
  • Ordningen omfatter alene lønmodtagere i ansættelse.
  • Hvis forældrene bor sammen, og begge er lønmodtagere, er det en betingelse, at ingen af forældrene har mulighed for hjemmearbejde, og at de ikke har betalte omsorgsdage eller afspadsering, de kan bruge til pasning af barnet.
  • Medarbejderne er ikke afskåret fra at benytte ordningen, hvis de har mulighed for at afholde omsorgsdage eller afspadsering uden løn fra arbejdsgiver.
  • Hvis der er tale om et barn, der er konstateret smittet med COVID-19, skal forældrene desuden have brugt barnets 1. og 2. sygedag. Det er derudover en betingelse, at der ikke udbetales løn for samme dag eller holdes ferie.
  • Der tildeles i alt 10 arbejdsdages dagpenge pr. barn i den periode, hvor ordningen gælder. Dagpengene udbetales for hele arbejdsdagen. Der kan i medfør af loven kun gives støtte til én forælder pr. hjemsendelsesdag.