Foto af Rune Evensen
Nyhed

Det ku’ ske for dig: Peer har været tre måneder på midlertidig arbejdsfordeling

Selvom det har været dejligt at have fri hver fredag i tre måneder, så har det også været en underlig fornemmelse at have været sendt på midlertidig arbejdsfordeling. Derfor glæder Peer Sørensen, der arbejder på Odense Marcipan, sig over at være tilbage på den vante 5-dags uge.
Peer Sørensen, tillidsrepræsentant Odense Marcipan
Peer Sørensen, tillidsrepræsentant Odense Marcipan

Da coronaen for anden gang satte en stopper for grænsehandlen i efteråret 2020, hobede varerne sig op på Odense Marcipans lagre. Og da alle landets restauranter, caféer og hoteller også måtte lukke ned, var det tydeligt, at der ikke var nok arbejde til de 60 medarbejdere på Odense Marcipan.

Derfor fik Peer Sørensen og hans kollegaer i slutningen af november at vide, at de fra den 1. december skulle på midlertidig arbejdsfordeling – fire dages arbejde og én dag på dagpenge.

Men fra 1. marts er det slut. En genåbning af samfundet er rykket tættere på, og det er tid til at fylde lagrene op igen.

- Man ved jo, at det er en skidt situation

Som tillidsrepræsentant for sine kolleger, kom meldingen i november ikke helt bag på Peer, og han har hele vejen igennem corona-krisen haft et godt og tæt samarbejde med virksomheden. Men meldingen om midlertidig arbejdsfordeling blev alligevel modtaget med blandede følelser – både hos ham og hos hans kolleger.

- Først og fremmest var kollegaerne selvfølgelig lettede over, at der ikke var nogle, der skulle fyres. Jeg tror også, at det betød noget, at de enten skulle arbejde mandag til torsdag eller tirsdag til fredag, så alle pludselig fik en forlænget weekend. Og på grund af reglerne om arbejdsgivernes betaling af G-dage, så har vi faktisk kun haft en enkelt eller to dage på den forhøjede dagpengesats om måneden. Så økonomisk har kollegaerne ikke kunnet mærke den helt store lønnedgang, forklarer Peer Sørensen, og fortsætter:

- Men det er klart, at signalet om, at vi er nødt til at være på midlertidig arbejdsfordeling, er alvorligt. Man ved jo, at det skyldes, at virksomheden står i en skidt situation. Derfor har det også været nogle måneder fyldt med bekymringer: Hvad kommer der til at ske? Bliver fordelingen på et tidspunkt udvidet til to dage om ugen eller helt op til 50 procent, som vores kolleger på Bæchs Konditori oplevede? Så selvom jeg tror, at de fleste af mine kolleger har nydt den forlængede weekend, så ved jeg, at de også glæder sig til at komme tilbage til deres 5-dags arbejdsuge.

Normalt er vintersæsonen lavsæson for Odense Marcipan, så medarbejderne er vant til at bruge noget af arbejdstiden på andet end produktion. Det plejer bare at være på efteruddannelse og kurser - ikke på dagpenge.

Ingen håber jo på at blive sendt på fordeling, men når det sagt, så tror jeg, at de fleste vil kigge tilbage på de tre måneder med et smil. Vi beholdt vores job, og vi led næsten igen økonomisk nød.
- Peer Sørensen, Odense Marcipan

Nye opgaver for tillidsrepræsentanten

Da beslutningen om midlertidig arbejdsfordeling var truffet, væltede det ind med opgaver til Peer Sørensen i hans egenskab af tillidsrepræsentant.

- Mine kollegaer havde helt naturligt et væld af spørgsmål, så jeg måtte skynde mig at sætte mig ind i de særlige regler om den nye midlertidige arbejdsfordeling. Vi skulle også alle sammen udfylde ydelseskort og ledighedserklæringer, så vi fik to medarbejdere fra Fødevareforbundet NNF til at komme ned og sidde i kantinen en hel dag og hjælpe folk.

Han har i det hele taget oplevet, at kollegaerne har stået sammen og hjulpet hinanden igennem:

- At vores midlertidige arbejdsfordeling er forløbet så fint, skyldes helt sikkert, at vi har haft et godt samarbejde med ledelsen på den ene side, og med Fødevareforbundet NNF, a-kassen og FH på den anden. Ingen håber jo på at blive sendt på fordeling, men når det sagt, så tror jeg, at de fleste vil kigge tilbage på de tre måneder med et smil. Vi beholdt vores job, og vi led næsten igen økonomisk nød.

Når produktionen starter op på fuld tid igen 1. marts, så er det påskens lækkerier, der skal produceres, og lagrene skal fyldes op, så både grænsebutikker og restauranter og cafeer kan få varer i samme sekund de får lov til at åbne igen.

- At vi stopper med at være på fordeling, er et tegn på, at det går i den rigtige vej, siger Peer Sørensen med et smil.

Hvad er midlertidig arbejdsfordeling?

Arbejdsfordeling er et værktøj, som en virksomhed kan benytte, når den i en midlertidig periode med arbejdsmangel ikke kan beskæftige medarbejderne i fuldt omfang.

I forbindelse med COVID-19 er der indført en ny midlertidig ordning, som kan benyttes som alternativ til den traditionelle arbejdsfordeling fra den 14. september 2020 og indtil 31. december 2021.

Den er den ordning Peer Sørensen og hans kolleger på Odense Marcipan har været på.

Ved en arbejdsfordeling nedsættes arbejdstiden, så medarbejderne deler det arbejde, der er på virksomheden, og i den resterende tid er medarbejderne ledige. Dermed undgår virksomheden opsigelser.

Medarbejdere, der indgår i arbejdsfordeling efter den nye ordning, får i ledighedsperioder en forhøjet dagpengesats på maksimalt 23.000 kr. pr. måned (beregnet på fuldtidsledighed).

Medarbejdere, der ikke er medlem af en a-kasse, og medarbejdere, der er medlem af en a-kasse, men endnu ikke er dagpengeberettigede, kan opnå ret til dagpenge under den midlertidige ordning ved at betale 3 måneders kontingent til en a-kasse for hver måned, de ønsker at opnå dagpenge fra a-kassen i en arbejdsfordeling.

Læs mere om midlertidig arbejdsfordeling på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) hjemmeside

Ret og pligt

Hvis du bliver bedt om at deltage i en midlertidig arbejdsfordeling, har du krav på at blive hørt.
Hvis du ikke ønsker at indgå i en arbejdsfordeling, har virksomheden lov til at fyre dig med dit sædvanlige varsel.
Hvis du har spørgsmål til midlertidig arbejdsfordeling, er du altid velkommen til at kontakte Fødevareforbundet NNF på 38 18 72 72 eller nnf@nnf.dk