Foto af Nemlig.com
Nyhed

Sympatikonflikt mod nemlig.com er udskudt og sat i bero foreløbig

Arbejdsgiverne har stillet tvivl om lovligheden af den sympatikonflikt, som Fødevareforbundet NNF har varslet mod nemlig.com, og derfor udskydes konflikten, indtil lovligheden er afklaret.

Onsdag varslede Fødevareforbundet NNF en sympatikonflikt mod nemlig.com i kampen for ordentlige arbejdsvilkår for onlinesupermarkedets chauffører. Nu er der bragt tvivl om lovligheden af sympatikonflikten, der derfor udskydes.

Det er Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), der har bedt Fødevareforbundet NNF om at gå ind i 3F’s konflikt. FH har vurderet, at sympatikonflikten er lovlig. Nu har Dansk Arbejdsgiverforening dog gjort indsigelser, og lovligheden skal derfor afklares ved et såkaldt fællesmøde.

- Vi støtter selvfølgelig op om kampen for bedre vilkår for chaufførerne, når vi bliver bedt om det, og vi får at vide fra FH, at det er inden for lovens rammer. Nu er der sået tvivl om lovligheden, og det skal naturligvis på plads, inden vi kan konflikte, siger Jim Jensen, næstformand i Fødevareforbundet NNF.

Baggrunden for sympatikonflikten er, at 3F har en konflikten mod de vognmænd, der leverer varer for nemlig.com. Via Fagbevægelsens Hovedorganisation er Fødevareforbundet NNF blevet bedt om at bakke op ved at sikre, at medlemmer af Fødevareforbundet NNF på en række virksomheder ikke producerer varer til nemlig.com fra på lørdag den 26. juni. Den dato er nu udskudt, indtil lovligheden af sympatikonflikten er afklaret.

Medlemmer af Fødevareforbundet NNF på de berørte virksomheder skal derfor arbejde videre som normalt, indtil andet meldes ud. De berørte virksomheder er Atria Danmark, Odense Marcipan, Kims Chips, Them andelsmejeri, Arlas mælkemejerier på Sjælland samt Danish Crown Beef og Danish Crown Pork.

Fødevareforbundet NNF opfordrer medlemmer og andre interessenter til at dele af denne information, så det sikres, at alle er bekendte med, at sympatikonflikten er sat i bero.

Der vil løbende blive meldt nyt ud på nnf.dk og forbundets øvrige kanaler.

Evt. spørgsmål eller kommentarer bedes rettet til sekretariatsleder Kim Bøg Brandt (5137 2404) eller næstformand Jim Jensen (4045 5932).