Nyhed

123 slagteriarbejdere i Herning får anmeldt Covid-19 som en arbejdsskade

123 slagteriarbejdere fra Danish Crown i Herning har indtil videre fået anmeldt Covid-19 som en arbejdsskade med hjælp fra Fødevareforbundet NNF. I alt har mere end 275 medlemmer fået hjælp, men forbundet vil gerne i kontakt med flere, som ikke har anmeldt deres sag endnu.

123 slagteriarbejdere, som arbejder på Danish Crowns slagteri i Herning, har indtil videre fået anmeldt Covid-19 som en arbejdsskade til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) med hjælp fra Fødevareforbundet NNF.

– Der har været flere større smitteudbrud på slagteriet i Herning, hvor der er stor sandsynlighed for, at medlemmerne er blevet smittet med Covid-19. Derfor skal det anmeldes som en arbejdsskade, siger Per Hansen, som er forbundssekretær for Arbejdsmarkedssekretariatet i Fødevareforbundet NNF, og fortsætter:

– Ved hjælp af en målrettet indsats og et godt samarbejde med tillidsrepræsentanten er det lykkes at få kontakt med 123 medlemmer, som vi har hjulpet med at anmelde deres sag.

Vi har rakt ud til alle de smittede medlemmer i Ringsted og hjulpet dem, som ønskede det. Nu kigger vi på de andre slagterier.
- Per Hansen, forbundssekretær for Arbejdsmarkedssekretariatet i Fødevareforbundet NNF.

Derudover valgte forbundet også at oprette et kontor i Herning for at være tæt på medlemmerne.

– I stedet for at sige, at medlemmerne skal komme ud til vores kontor i Holstebro, så har vi lejet os ind i nogle lokaler i Herning. På den måde kan medlemmerne komme til os, når de er på vej til og fra arbejde, og vi kan hjælpe dem med at få anmeldt sagen til AES og få udfyldt de papirer, der kommer retur, forklarer Per Hansen.

Har hjulpet over 275 medlemmer med at anmelde

Efter indsatsen i Herning har Fødevareforbundet NNF nu hjulpet over 275 medlemmer med at få anmeldt Covid-19 som en arbejdsskade til AES.

I efteråret 2020 lykkedes det ved hjælp af en målrettet indsats at få kontakt til mere end 100 slagteriarbejdere i Ringsted, som var blevet smittet med Covid-19 under sommerens udbrud på slagteriet.

Forbundet hjalp 103 medlemmer med at anmelde deres sag, og 37 er foreløbig anerkendt. Ingen er blevet afvist.

– Vi har rakt ud til alle de smittede medlemmer i Ringsted og hjulpet dem, som ønskede det. Nu kigger vi på de andre slagterier. Vi ved fra vores tillidsrepræsentanter, hvor og hvornår der har været større smitteudbrud, så nu gør vi en indsats for at få kontakt til alle de medlemmer, som har været smittet, og hjælpe dem med at få anmeldt deres sag, siger Per Hansen og fortsætter:

– På slagteriet i Blans forløber det fornuftigt. Tillidsrepræsentanterne samler kollegaernes kontaktoplysninger, og så modtager vi løbende en liste med medlemmer, der gerne vil kontaktes.

Ved at flere har været smittet

Med over 100 anmeldte sager i både Herning og Ringsted vil Fødevareforbundet NNF nu gerne i kontakt med medlemmer, som har været smittet med Covid-19, på de andre slagterier rundt om i landet.

– Der har været større smitteudbrud på slagterierne i både Sæby og Horsens, så nu går vi i tæt dialog med tillidsfolkene dér om, hvordan vi kan bedst muligt kan finde frem til de medlemmer, som har været smittet, og hjælpe dem. I Horsens har vi anmeldt 13 sager, men vi vil rigtig gerne have fat i nogle flere ud af busken. Vi ved, de er derude, siger Per Hansen.

Man mister nogle rettigheder, hvis man ikke får anmeldt skaden inden for et år. Derfor er det utrolig vigtigt, at så mange som muligt får anmeldt deres sag.
- Per Hansen, forbundssekretær for Arbejdsmarkedssekretariatet i Fødevareforbundet NNF.

Han håber derfor, at flere medlemmer, som har været smittet med Covid-19, vil kontakte Fødevareforbundet NNF, så de kan få deres sag anmeldt.

– Det kan godt være, at de har det godt i dag, men ingen af os ved særlig meget om følgevirkningerne på sigt, siger Per Hansen og fortsætter:

– Man mister nogle rettigheder, hvis man ikke får anmeldt skaden inden for et år. Derfor er det utrolig vigtigt, at så mange som muligt får anmeldt deres sag til AES, så den kan hentes frem igen.

Kommentar fra Danish Crown:

Normalt er det arbejdsgiveren, der anmelder en arbejdsskade.
I forhold til COVID-19 oplyser Danish Crowns pressechef Jens Hansen:

Vi anmelder alle COVID-19 hændelser som:
- Vurderes at medfører mén                      
- Vurderes at medføre tab af erhvervsevne
- Medarbejderen har behov for at få dækket behandlingsudgifter
- Fravær overstiger 20 dage
- Eller hvis medarbejderen ønsker det

Det vil sige, at der ikke sker en automatisk anmeldelse af COVID-19 hændelser, men de håndteres på linje med andre arbejdsulykker, der sker på vores virksomheder. Det et vigtig at bemærke, at AES ikke som hovedregel betragter anmeldte COVID-19 som en en arbejdsulykke, men ”koder” sagerne som erhvervsbetinget sygdom.

På nuværende tidspunkt er der tre sager i Herning, som er anmeldt til Codan (koncernens forsikringsselskab red.). Hvorvidt Codan har sendt dem videre til AES, er vi ikke vidende om.
Vi har siden foråret 2020 registreret omkring 80 COVID-19 smittede på slagteriet i Herning. Hvorvidt de er blevet smittet på fabrikken eller i fritiden, har vi ikke forholdt os til.

Faktaboks: Kan man få anerkendt COVID-19 som en arbejdsskade?

For at få anerkendt COVID-19 som en arbejdsskade skal man have fået sygdommen i forbindelse med sit arbejde. I hver sag vil Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) foretage en konkret vurdering af, om sygdommen kan betragtes som en arbejdsskade.

Pr. 14. juni 2021 har AES modtaget i alt 8.173 anmeldelser om arbejdsskader relateret til COVID-19. Anmelderne omfatter både sager om selve sygdommen og sager om fx allergi som følge af brug af værnemidler.